EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Kristina Hočevar

1977, Slovenija

Kristina Hočevar (1977, Ljubljana), graduated at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana (Slovenian language and general linguistics). Author of 5 poetry collections, last Aluminum on the Teeth, Chalk on the Lips (2012). Her poems were translated into English, Russian, Hebrew, Croatian and Hungarian. Her poems are published in various poetry anthologies. She lives and works as a high school teacher in Ljubljana.

Pesem iz Škocjana / Škocjan poem:

V slovenščini:
NADNAPIS

nad jamami sanjamo, odlepljeni od svojih
pod plašče ujetih netopirjev.In English:
SUPERTITLE or SURTITLE

we are dreaming above the caves, unglued
off our bats caught under our own coats.

*
above the caves we are dreaming, unglued
off under our own coats caught bats.

Translated by Kristina Hočevar

 

***

 

V slovenščini:
NA ZOBEH ALUMINIJ, NA USTNICAH KREDA (2013)

samo te stene so tvoje stene. zamenjajo se ekipe, spremenijo se zvoki;
punčke se pomladijo. samo za temi rešetkami se tvoje telo razpne - ni
drugega plesišča.

gledaš vse - tvoje in predrzne;
drstijo se in roke drsijo, dihaš in črno sonce se nad nami vrti, elektriš se,
in ni treba, da se dogaja drugače, v tem teritoriju dihaš škrlat, nihče ne more vreči
železa okrog teh gladkih vratov, noč je in dan je, ko smo, pišemo, ko plešemo,
pišemo in zvoki gibajo boke.

in ti lahko samo                                      kakavov prah pobrišeš z mojih ustnic.

na te stene se naslanjaš z upognjeno nogo. na teh obokih
sloniš z golimi rokami. deklice so
in malo dečkov malo deklic. granatne noči spiraš s kozarci vode
in tukaj je tvoje zaklonišče:                             čeprav se udira in

izpod teh obokov se dvigneš:

tukaj so tvoji poljubi
v teh stenah - ker samo te stene
so tvoje stene.English:
ALUMINIUM ON THE TEETH, CHALK ON THE LIPS

only these walls are your walls. teams change, sounds alter;
girls get younger. only behind these bars your body unfolds – there is no
other dance floor.

you watch all of them - yours and the presumptuous;
they spawn and hands slither, you breathe and the black sun above us revolves, you electrify
and there’s no need for difference, in this territory you breathe scarlet, no one can throw
iron around these silken necks, there is night and it’s day, when we are, we write, when we dance,
we write and sounds sway the hips.

and you can only wipe the cocoa powder off my lips.

at these walls you lean with a bent leg. on these vaults
you lean with bare hands. there are girls,
hints of boys hints of girls. pomegranate nights are washed with glasses of water
and here stands your shelter:                                     even though it is sinking

from underneath these vaults you rise:

here your kisses are,
in these walls – for only these walls
are your walls.                                                  

Translated by Anda Eckman and Andrej ZavrlV slovenščini:
****
črn zvezdnat travnik pokriva luknjo nad nami, razprt, da razpira,
globok, da izkleše. konce, postaje, ikse.
                                                             uležeš se pod črnino, dih
in dlan v sence hočeta odtise. nova abeceda pomaga le toliko,
kolikor se je treba igrati.English:
***
a black starry meadow covers the hole above us, open so it opens,
deep so it carves. endings, stations, x’s.
                                        you lie down under the blackness, breath
and a palm into the shadows seek imprints. the new alphabet helps only as much
as one has to play.

Translated by Barbara JuršaPo slovensky:
Hliník na zuboch, krieda na perách

iba tieto steny sú tvoje steny, skupiny sa menia, zvuky obmieňajú;
dievčatá sa omladzujú, iba za týmito mrežami sa tvoje telo rozvinie -- nie je tu
iného parketu

sleduješ všetky - tvoje aj trúfalé;
neresia sa a ruky skĺznu, dýchaš a čierne slnko sa nad nami točí, elektrizuješ sa,
a netreba rozdiel, v tomto teritóriu dýchaš šarlát, nikto nemôže hodiť
železo okolo týchto hladkých krkov, je noc a je deň, keď sme, píšeme, keď tancujeme,
píšeme a zvuky hýbu bokmi.

a ty môžeš iba zotrieť kakaový prášok z mojich perí.

opieraš sa o steny so zohnutou nohou. na týchto oblúkoch
sa opieraš holými rukami. dievčatá sú,
niekde črty chlapcov črty dievčat. granátovníkové noci sú zmyté pohármi vody
a tu je tvoje úkryt: dokonca aj keď sa potápa
spopod týchto oblúkov sa dvihneš:

tu sú tvoje bozky,
v týchto oblúkoch - lebo iba tieto steny
sú tvoje steny.

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
****
                                                      :kaj je slavljenec. njemu
iz nosa kaplja v krožnik. zajema, sreba, kaplja;
mu ona prigovarja,
                                kako te vsi obiskujejo, slavljenec si;
še naprej mu kaplja,                              jem,                 kaj naj:

                                               čemu in ali je sploh pomembno,
na katerem mestu bom jaz.English:
***
                                                                    :what is it. birthday man. his
nose is dripping into a plate. he is scooping, sipping, dripping;
she’s persuading him,
                                 how everyone visits you, you are the birthday man;
it’s still dripping,                      I’m eating,                               what to do:

                                                                     why, and is it even important,
the place I will go.
                                                                                                  
Translated by Barbara JuršaV slovenščini:
DRAFTS

***

moja vročina je nenadomestljiva.

kjer spregovorim, je razlika v rokah: spustijo se h kablom,

                              vendar prej se
zvezd nabodejo.English:
****

my heat is irreplaceable.

where I speak out there is a difference in hands: they lower themselves down to cables
                               
                                         but before that

they get skewed by the stars.V slovenščini:
*

v kristalih  
iz ostankov sonca,
                                                                                  ali niso
začetki kontinenta:

pršiš in ni višine,                                               kjer se ne bočiš.
nihče,
                              ker nočem in ga ni            
ti ne krije hrbta.                                     
                                                               pingvini niso čaplje,
čeprav so plastični;                                                      
in njihove plavuti                                me potiskajo  na vzhod:

ker je pod belim morje zeleno in drsim hitreje, kot se gora skrije.English:
****
in the crystals
remains of the sun
                                                                                             are they not
the beginnings of the continent:

you drizzle and there is no altitude                       where you don't vault.
nobody,
                    because I don't want to and there is nobody,
covers your back.
                                                                                             penguins aren't herons
even though they're plastic;

and their fins           are pushing me east:

where under the white the sea is green and I slide faster than the mountain hides itself.

Literary association IA

The 11th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2013

THE 11th GOLDEN BOAT 2013 INTERNATIONAL POETRY TRANSLATING WORKSHOP IN ŠKOCJAN ON THE KARST, SLOVENIA

IN MEDIA

Abîme - a film poem by Robin Parmar (recorded in Škocjan, Slovenia)

Abîme from Robin Parmar on Vimeo.

 

PROGRAM

Sunday, 1 September - arrivals
19:00 – Welcome dinner

Monday, 2 September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Public conference
19:00 – Dinner

Tuesday, 3 September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 4 September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 5September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading Škocjan

Friday, 6 September
9:30 – departure for Ljubljana
11:00 - The Golden Boat Reading at the Trubar Literary House in Ljubljana
12:30 – Lunch
17:00 – Departure for Ljubljana
20:00 – dinner

Saturday, 7September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Farewell Dinner

Sunday, 8 September
Departure after breakfast

The 11th Golden Boat international poetry translating workshop (www.ia-zlaticoln.org) will take place in Slovenia in the small Karst village of Škocjan, the site of one of the world’s most spectacular caves (www.park-skocjanske-jame.si/eng/). It will commence on Sunday evening of 1 September and formally conclude on Sunday morning of the 8 September 2013 (See the program bellow). There will be 16 participants (poets/translators) from 8 different countries (USA, England, Ireland, Finland, Montenegro, Slovakia, Poland, and Slovenia).

Participants: Iztok Osojnik – coordinator, Andrej Hočevar, Alenka Jovanovski, Dejan Koban, Tatjana Jamnik, Kristina Hočevar (Slovenia), Fiona Sampson (England), Marianna Kurtto (Finland), Andrea Brady (USA-England), Robin Palmar (Ireland), Dinko Telećan (Montenegro), Maciej Melecki (Poland), Jan and Miroslava Gavura (Slovakia).

Zlati Čoln 2010