EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Gregor Podlogar

1974, Slovenia

Gregor Podlogar, born in Ljubljana in 1974, graduated in philosophy from the University of Ljubljana. He has published his poems in various literary magazines in Slovenia and abroad. Aleph Press published his first two collections of poetry, Naselitve (States, 1997) and Vrtoglavica zanosa (Joy in Vertigo, 2002). In co-authorship with a poet Primož Čučnik and a painter Žiga Kariž, an experimental book on New York City entitled Oda na manhatenski aveniji (Ode on Manhattan Avenue, 2003) came out with Sherpa Press. It was followed by his collection Milijon sekund bliže (A Million Seconds Closer, 2006). His latest book, Vesela nova ušesa (Happy New Ears, 2010) was also published by Sherpa Press. A selection of his work was published in Six Slovenian Poets (Arc Publication, 2006). He is employed as a host of radio shows on culture at the national radio (Radio Slovenija), translates contemporary American poetry (C. Hawkey, L. Solomon, P. Killebrew, A. Berrigan among others), occasionally performs as a DJ and drinks green tea in Ljubljana.

Photo by Tihomir Pinter

V slovenščini:
On, 21. stoletje

On se nikoli ni vozil s kolesom po mestu.
On je preklinjal v prometni konici v petek popoldan.
On se je potil, jezil, izsiljeval prednost.
On je vozil avto visokega cenovnega razreda, kazal moč.
On je vedel, da je denar bistvo vsega, njegovo bistvo.
On je vedel, da ko je govor o denarju,
mora biti na pravem mestu – pri denarju.
On je šepetal, to je zame, to je zame, to je moje.
On je sodil o vsem, najraje o politiki.
On je vedel, da mora poznati prave ljudi.
On je vedel, da ni načelen, ampak mu je bilo zato vseeno.
On je vedel, da nima čiste vesti, ampak mu je bilo zato vseeno.
On je bil obseden z napravami naše dobe.
On je bral samo digitalne tekste, novice, ne knjige, to ni zanj.
On je bil tam, tam med namišljenimi ljudmi na spletu.
On je vedel, da vojna je – tam daleč.
On je misli, da ljubezen je stvar, kot kos pohištva.
On je imel rad porno zvezde s pobritimi pičkami.
On je včasih kaj opazil, napeto rit, rdeče nalakirane nohte,
cvetoča jablana pa se je le za hip zasvetila v njegovem očesu.
On je nekje v neki pisarni, kot 21. stoletje.


English draft:
He, 21st Century

He never rode a bike around town.
He cursed in traffic jams on Friday afternoons.
He sweated, got angry, cut the line.
He drove an expensive luxury car, to show power.
He knew that money was the meaning of everything, his meaning.
He knew that when there was talk of money,
he had to be in the right place—where the money was.
He whispered: it’s for me, it’s for me, it’s mine.
He passed judgment on everything, especially politics.
He knew that knowing the right people was important.
He knew that he was not a man of principle, but didn’t care.
He knew that his conscious wasn’t clear, but didn’t care.
He was obsessed with the gadgets of our time.
He read only digital texts and news, not books, he wasn’t into that.
He was there, there with the imaginary people on the web.
He knew that war was being fought—somewhere far away.
He thought that love was a thing, like a piece of furniture.
He loved porn starts with shaved pussies.
He sometimes noticed things: a tight ass, polished nails,
but a blooming apple tree was only a passing shimmer in his eye.
He is somewhere in an office, like the 21st century.


Deutsch:
Er, das 21. Jahrhundert

Er fuhr nie mit dem Fahrrad in der Stadt.
Er fluchte Freitag Nachmittag im Stoßverkehr.
Er schwitzte, ärgerte sich, schnitt andern die Vorfahrt.
Er fuhr einen Wagen der höheren Preisklasse, zeigte Macht.
Er wusste, Geld ist die Essenz aller Dinge, seine Essenz.
Er wusste, wenn von Geld die Rede ist,
muss alles am richtigem Ort sein – beim Geld.
Er flüsterte, das ist für mich, das ist für mich, das ist mein.
Er urteilte über alles, am liebsten über Politik.
Er wusste, man muss die richtigen Leute kennen.
Er wusste, er war nicht prinzipientreu doch das war ihm egal.
Er wusste, sein Gewissen war nicht rein doch das war ihm egal.
Er war besessen von der Technik unserer Zeit.
Er las nur digitale Texte, Nachrichten, keine Bücher, das war nichts für ihn.
Er war dort, dort unter den ausgedachten Menschen im Netz.
Er wusste, es gibt Krieg – weit entfernt.
Er meinte Liebe wäre ein Gegenstand, wie ein Möbelstück.
Er mochte Pornstars mit rasierten Mösen.
Ihm fiel manchmal was auf, prallen Arsch, rotlackierte Nägel,
ein glühender Apfelbaum aber hielt sich in seinem Auge nur kurz.
Er sitzt in irgendeinem Büro, wie das 21. Jahrhundert.

Übersetzt von Urška P. Černe


Po polsku:
On, XXI wiek

On nigdy nie jeździł rowerem po mieście.
On klął w korku drogowym w piątek popołudniu.
On się pocił, wściekał, wymuszał pierwszeństwo.
On jeździł dobrej klasy samochodem, demonstrował moc.
On wiedział, że pieniądze to podstawa wszystkiego, i jego podstawa.
On wiedział, że gdy mowa o pieniądzach,
trzeba się znaleźć jak najbliżej źródła.
On szeptał, to dla mnie, to dla mnie, to moje.
On miał zdanie na każdy temat, zwłaszcza polityczny.
On wiedział, że musi znać odpowiednych ludzi.
On wiedział, że łamie zasady, ale miał to gdzieś.
On wiedział, co ma na sumieniu, ale miał to gdzieś.
On uwielbiał gadżety nowej technologii.
On czytał tylko z ekranu, nie poważał książek.
On żył wśród wyimaginowanych ludzi w Internecie.
On wiedział, że wojna jest – gdzieś tam daleko.
On myślał, że miłość to przedmiot, jak mebel.
On lubił porno gwiazdki z ogolonymi cipkami.
On czasem zauważał jędrny tyłek, czerwone paznokcie,
ale kwitnącą jabłoń mijał obojętnie.
Jego życie upływa w biurowcu, jak wiek XXI.

Przekład: Marta Podgórnik


V slovenščini:
Dom odneseš s sabo

Lahko dom odneseš s sabo? Lahko.
Tudi občutek, ko ti čez premražene
roke steče topla voda in se zasveti
tvoje srce. Kjerkoli. Kadarkoli. Sveti.
Lirični dejavnik je zataknjen in sveti.
Danes bi rad, da bi bili vsi, čisto vsi sveti.
Ta svoboda sploh ni več svoboda.
Vse te besede sploh ne vedo za naše besede.
Smo pripravljeni na novo? Bomo na novo?
Na novo se boš odprl v prostor. Kot zidar.
Ampak jaz ne bom zidar. To prepuščam drugim.
Lahko dom odneseš s sabo? Lahko.


English draft:
Take the home with you

Can you take the home with you? You can.
Like you can take the feeling of warm water
on your freezing hands, and of your heart
glowing. Anywhere. Anytime. Glowing.
Lyric factor is stuck and glowing.
Today, I want us, all of us, to glow.
This freedom is not freedom at all anymore.
All these words don’t know of our words.
Are we ready for something new? In a new way?
You’ll open into space in a new way. Become a mason.
But I won’t be a mason. I leave that to others.
Can you take the home with you? You can.


English:
Bringing home with you

Can you bring home with you? You can.
Like you can bring the feel of warm water
on your freezing hands, and of your radiant
heart. Anywhere. Anytime. Radiant.
The lyric factor stuck and radiant.
Today I want us – all of us – to be radiant.
This freedom isn’t freedom anymore.
These words don’t recognise our words.
Are we ready for something new? For a new way?
You’ll open into space in a new way. Become a builder.
But I won’t be a builder. I leave that to others.
Can you bring home with you? You can.

Translated by Fiona Sampson


Deutsch:
Das Zuhause nimmt man mit

Kann man ein Zuhause mitnehmen? Ja, man kann es.
Auch das Gefühl wenn einem warmes Wasser über
die frierenden Hände fließt und das Herz
aufleuchtet. Irgendwo. Irgendwann. Es leuchtet.
Das lyrische Faktor steckt und leuchtet.
Heute möchte ich, dass alle, wirklich alle leuchtend heilig wären.
Diese Freiheit ist überhaupt keine Freiheit mehr.
All diese Wörter wissen gar nicht um unsere Wörter.
Sind wir aufs Neue bereit? Machen wirs aufs Neue?
Aufs Neue öffnet man sich in den Raum. Wie ein Maurer.
Doch ich werde kein Maurer. Das überlasse ich Anderen.
Kann man ein Zuhause mitnehmen? Ja, man kann es.

Übersetzt von Urška P. Černe


Po polsku:
Zabrać dom ze sobą

Czy można zabrać dom ze sobą? Można.
Tak jak uczucie ciepła gdy władasz zmarznięte ręce
Pod strumień ciepłej wody i ciepło ci w sercu.
Gdziekolwiek. Kiedykolwiek. Promienieje.
Czynnik liryczny jest utknął i promienieje.
Dziś chciałbym, by wszyscy, naprawdę wszyscy byli święci.
Ta wolność w niczym już nie przypomina wolności.
Wszystkie te słowa nie przypominają naszych słów.
Czy jesteśmy gotowi na nowości? Nowy sposób?
Od nowa otworzysz się na nową przestrzeń. Tak jak murarz.
Ale ja nie będę murarzem. To pozostawiam innym.
Czy można zabrać dom ze sobą? Można.

Przekład: Marta Podgórnik


Suomi:
Ota koti mukaan

Voiko kodin ottaa mukaan? Kyllä voi.
Niinkuin voi ottaa lämpimän veden tunnun
kylmissä käsissä, ja sydämen
hehkun. Minne vain. Koska vain. Hehkun.
Lyyrinen tekijä on jumissa ja hehkuu.
Tänään tahdon että me, kaikki me, hehkumme.
Tämä vapaus ei ole enää ollenkaan vapautta.
Nämä kaikki sanat eivät tiedä meidän sanoistamme.
Olemmeko valmiita johonkin uuteen? Uudella tavalla?
Avaudut tilaan uudella tavalla. Muurarina.
Mutta minä en ryhdy muurariksi. Antaa muiden ryhtyä.
Voiko kodin ottaa mukaan? Kyllä voi.

Suomennos Pauliina Haasjoki


Nihongo:
故郷を持ち歩け

故郷を持ち歩けるだろうか、もちろんできるさ。
凍りかけた手のひらの上に注がれた暖かい水の感覚や
胸の輝きを持ち歩けるように
夢中になること、そして忘れないこと、輝きを
言葉はとどまり、そして輝く
今、私たちは、私たちすべてが、輝いていてほしい
この自由はすでに「自由」ではない
すべての言葉は離れてしまった、私たち自身の「言葉」から
新しいものの準備はできているのだろうか、新しいものになれるだろうか
新しいやりかたで新しい場所を作り上げるのだ。建築家のように。
だけど僕は建築家にはならない。それは他のやつの仕事だ。
故郷を持ち歩けるだろうか、もちろんできるさ。

Nihongo-yaku: Hiroshi Hasebe


V slovenščini:
Obveljalo bo tisto iz prve roke

Kaj je s tabo?
Kakšne so tvoje noči?
Sije luna? Si srečen?
Imaš pralni stroj?
Pa bicikel?
Kupuješ? Ljubiš?
Je Ljubljana s tabo?
So tisti otroci
na drugi strani ulice
tvoje drugo življenje?
Pa obup? Vera?
Vodovod verjetno dela.
Vlaki verjetno vozijo.
Droge verjetno delujejo.
Bi veljalo vedeti več?
Prek dreves, preko sonca,
v nebo, v leto 0?


English draft:
First-hand information is what counts

What’s with you?
What are your nights like?
Is the moon shining? Are you happy?
Do you have a washing machine?
And a bike?
Are you buying? Do you love?
Is Ljubljana with you?
Are those kids
on the other side of the street
your other life?
And desperation? Faith?
Water supply probably works.
Trains probably run.
Drugs probably kick.
Should you know more?
Over the trees, over the sun,
into the sky, into year 0?


English:
First-hand information is what counts

What’s with you?
How are your nights?
Does the moon shine? Are you happy?
Do you have a washing machine?
And a bike?
Are you spending? In love?
Is Ljubljana with you?
Are those kids
on the other side of the street
your Other Life?
What about desperation? Faith?
Probably the water supply works.
Probably the trains run.
Probably drugs kick in.
Should you go further?
Over the trees, over the sun,
into the sky, into year zero?

Translated by Fiona Sampson


Deutsch:
Was am Ende gilt ist das aus erster Hand

Was hast du?
Wie sind deine Nächte?
Scheint der Mond? Bist du glücklich?
Hast du eine Waschmaschine?
Und ´n Rad?
Gehst du einkaufen? Liebst du?
Ist Ljubljana bei dir?
Sind die Kinder dort
auf der anderen Straßenseite
dein zweites Leben?
Und Verzweiflung? Glaube?
Wasserversorgung funktioniert wohl.
Züge fahren wohl.
Drogen wirken wohl.
Gälte es mehr zu wissen?
Über die Bäumen hinaus, über die Sonne,
in den Himmel, in das Jahr 0?

Übersetzt von Urška P. Černe


Po polsku:
Liczy się z pierwszej ręki

Co tam u ciebie?
Jakie miewasz noce?
Czy świeci księżyc? Czy jesteś szczęśliwy?
Czy masz pralkę?
A rower?
Czy kupujesz? Kochasz?
Czy Lublana jest po twojej stronie?
Czy te dzieci
po drugiej stronie ulicy
to twoje drugie życie?
A rozpacz? Wiara?
Wodociąg chyba działa.
Pociągi chyba jeżdżą.
Narkotyki działają.
Czy trzeba wiedzieć więcej?
Przez drzewa, przez słońce,
do nieba, do roku 0?

Przekład: Marta Podgórnik


Suomi:
Ensikäden tiedolla vain on väliä

Mikä sinun on?
Millaisia yösi ovat?
Paistaako kuu? Oletko onnellinen?
Onko sinulla pesukone?
Ja polkupyörä?
Osteletko? Rakastatko?
Onko Ljubljana kanssasi?
Ovatko nuo lapset
tuolla toisella puolen katua
toinen elämäsi?
Ja epätoivo? Usko?
Vedenjakelu varmaankin toimii.
Junat varmaankin kulkevat.
Huumeet varmaankin potkivat.
Kannattaisiko tietää enemmän?
Yli puiden, yli auringon,
taivaalle, vuoteen 0?

Soumennos Pauliina HaasjokiV slovenščini:
Majhna pesem o Evropi
(napisana v Ameriki)

Hipiji sploh niso umrli, imam fotografije,
pokažem, vsaka žival živi po svoje, neodvisno,
galebi se smejijo in tudi ta jesen je lepa in žalostna.

Socialni kontekst ni pomemben.
Socialni kontekst je pomemben.
Socialni kontekst ni pomemben.

Ves nakopičen material, ki ga je za sabo
pustil Joseph Beuys, sugerira že znano:
jaz imam rad Evropo in Evropa ima rada mene.


English draft:
Small poem on Europe
(written in the USA)

Hippies never died, I’ve got photos,
I can show, every animal lives its own life, independently,
seagulls are laughing, this autumn, too, is beautiful and sad.

Social context doesn’t matter.
Social context does matter.
Social context doesn’t matter.

All the amassed material left behind
by Joseph Beuys suggests what we already know:
I love Europe and Europe loves me.


English:
A small poem about Europe
(written in the USA)

The hippies never died, I’ve got the photos.       
I can show how every animal lives its own life, independently.
Seagulls are laughing. This autumn, too, is beautiful and sad.

Social context doesn’t matter.
Social context does matter.
Social context doesn’t matter.

All the material amassed and left behind
by Joseph Beuys suggests what we already know:
that I love Europe and Europe loves me.

Translated by Fiona Sampson


V slovenščini:
Poskus pisanja o vsem

Skrivnost je skrivnost, brez skrivnosti.
Dnevi niso težava in še uživamo v stvareh.
Reci Milano. Milano. Velika knjiga ne pozna
ozaveščenosti in kaj bi o smotru.
Lahko se pripravimo na nov začetek. Lahko.
Škripanje srca se nadaljuje in vse je v ušesih.


English draft:
Attempt at writing about everything

A secret is a secret, no secrets.
The days are not the problem, we still enjoy things.
Say Milan. Milan. The great book knows no
awareness, why discuss the purpose.
We can get ready for a new beginning. We can.
The creaking of the heart continues, it’s all in the ears.


English:
Attempt to write about everything

A secret’s a secret, no secret.
The days are no problem, we still enjoy things –
Milan, say. Milan. The Great Book
has no consciousness, why ask it what for?
We can prepare for a new beginning. We can.
The heart continues to creak, it’s all in the ears.

Translated by Fiona Sampson


Suomi:
Yritys kirjoittaa kaikesta

Salaisuus on salaisuus, ei salaisuuksia.
Päivät eivät ole ongelma, me nautimme edelleen asioista.
Sano Milano. Milano. Suuressa kirjassa ei ole
tietoisuudesta mitään, puhumattakaan tarkoituksesta.
Voimme valmistautua uuteen alkuun. Voimme.
Sydämen narahtelu jatkuu, kaikki on korvissa.

Suomennos Pauliina Haasjoki


Gaelige:
IARRACHT SCRÍOBH FAOI GACH RUD

Is rún é rún, gan rún.
Ní hiad na laethanta an fhadhb,
tá taithneamh le nithe ionainn fós.
Milan, mar shampla. Milan.
Ní heol leis an Leabhar Mór comhfhios,
tuige bheith á iarraidh na cúise?
Is féidir linn ullmhú
do thosach nua. Is féidir linn.
Leanann le geisc an chroí.
Tabhair aire dod’ chluasa.

Aistrithe ag Ciaran O’Driscoll

Literary association IA

The 12th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2014

IN MEDIA

MUSIC & POETRY IMPROVISATIONS (Hiroshi Hasebe & Andraž Polič) at MySpace and YouTube

PROGRAM

Sunday, 24 August - arrivals
19:00 – Welcome dinner

Monday, 25  August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Public conference
19:00 – Dinner

Tuesday, 26  August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion (Škocjan Caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 27  August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday,  28 August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading in Škocjan

Friday, 29 August
9:00 – Departure for Ljubljana
11:00 – The Golden Boat Reading at the Trubar Literary House in Ljubljana
18:00 – Departure for Škocjan
19:00 – Dinner

Saturday, 30  August
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj or Vremščica
20:00 – Farewell Dinner

Sunday, 31  August
Departure after breakfast

Participants: Iztok Osojnik, Glorjana Veber, Gregor Podlogar, Andraž Polič, Tatjana Jamnik, Goran Potočnik Černe, Urška Černe Potočnik (all Slovenia), Ciaran O'Driscoll (Ireland), Marta Podgórnik (Poland), Fiona Sampson (UK), Francisco Larios (Nicaragua), Pauliina Haasjoki (Finland), Hiroshi Hasebe (Japan)

Zlati Čoln 2010