EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Milan Jesih

Slovenija, 1950

He is the author of poetry and plays for the stage, radio and television. As a translator, he has published a few dozen translations of theatre plays by Shakespeare, Chekhov, Gorki, Bulgakov and a number of contemporary plays from the Russian, English and South Slavonic languages. The majority of his poetry is available in volumes Uran v urinu, gospodar! (Uranium in the Urine, Master!,1972), Legende (Legends, 1974), Kobalt (1976), Volfram (1980), Usta (Mouth, 1985), Soneti (Sonnets, 1989), Soneti drugi (Sonnets II., 1993), Jambi (Iambs, 2000) and Verzi (Verses, 2001). His best known works for the stage are Grenki sadeži pravice (The bitter fruits of justice, 1974), Ljubiti – Klovni (To Love – The Clowns, 1990), Vzpon, padec in ponovni vzpon zanesenega ekonomista (The Rise, the Fall and the New Rise of an Enthousiastic Economist), Brucka ali Obdobje prilagajanja (Freshman or The Time of Adaptation), Pravopisna komisija (The Orthography Comission), Triko. His most popular plays for children are Guliver, velik in majhen (The big and the small Guliver), Kronan norec (Coronated fool), Cesarjeva nova oblačila (Emperor`s new clothes), Zvezda in srce (The star and the heart) and Deseti raček (The tenth duck). He is also the author of 15 radio plays.

*   *   *

Za vselej je zastal otrok pred hišo
in naglo stekel proč – za vselej, deček.
Odrastel bo, vzhrumel in se utišal,
potoval, ljubil, skusil troho sreče,

tu stal, se staral, sam imel otroke;
bahatil se; in stradal v suhih letih;
in živel; in strmeč v noči globoke
še upal, ded že, v zvezde poleteti

s prostosti perutnicami; in tu stal;
zamišljen molčal v sneg; stal pred seboj;
si točil časa in nesmisel hrustal,
brezzobec; vselej, nikdar in nocoj

tu dlje od vseh zamišljenih daljav;
in mrzlo ilo gluh na parah ležal
– po temnem cvetju bo žehtela veža –;
in deček navsevdilj pred hišo stal.


ENGLISH:

*   *   *

The child stood timelessly in front of a house,
then quickly ran away – a boy for all time.
He will grow up, clamour, and quiet down.
He will travel, love, taste a small bite of happiness.

He will grow old, have children of his own.
He will boast, starve in lean years,
and live staring into deep nights,
still hoping, a grandfather now, to fly to the stars

on wings of freedom; and standing there,
lost in thought, he will be silent in snow.
He will stand in front of himself.  He will pour himself time
and crunch down on nonsense, a toothless man.  Always, never and tonight,

farther from all imagined distances,
he will lie, deaf as cold clay, on a catafalque –
the lobby will smell of dark flowers;
and the boy will forever stand in front of the house.

Translated by Knute Skinner


*   *   *

Stoji kamnita miza – knjiga odprta,
svinčnik in krivček, ki ga je ošpičil –,
v tihem zavetju senčnatega vrta,
okinčana z zbledelim drekcem ptičjim,

in čas stoji – in veter se je ustavil –
in palček mavčnat, sin čezplotni kiča,
in ladja v mrčnati morja daljavi
in kar nam je obljubil naš Zveličar

in sleherna bil trave v nebes mili
stoji, tako rekoč vanj raste, zdaleč,
petelin, vzmahujoč spočito s krili
– kure okrog so gledat ga obstale –,

stoji na gnoju, vse stoji za hipec,
ko se zalotiš, še s sledjo nasmeha,
'Živim in bom umrla –', – in iz lipe
sinica spet se peti ne upeha.


NEDERLANDSE:

*   *   *

Een stenen tafel staat – een open boek,
een potlood en het mesje dat het sleep -,
in de stille holte van de koele tuin
bedekt met wat vervaagde vogeldrek,

de tijd staat stil – gaan liggen is de wind –
een plastic gnoom, verworden kind van kitsch,
een schip in verre mist op kalme zee
en wat de Heiland ons ooit heeft beloofd

en elke grasspriet groeit de lieve hemel in
gaat als het ware recht omhoog,
een haan, onrustig met zijn vleugels wijd
- de hennen om hem heen staren niet meer –

troont hoog op een berg mest, alles even stil,
je ziet jezelf met flauwe glimlach staan
‘ik leef, zal sterven -,’ klinkt het in de linde
uit volle borst, het zingen nog niet moe.

Vertaald door Ineke Holzhaus


*    *    *

Je to galeb zakvakal v nebes zlati
za soncem, ki zahaja v ocean?
Popotniku je postljo čas poiskati,
če kje je kakšna, izkopana zanj.


ITALIANO:

*    *    *

È un gabbiano questo che stride contro il cielo
d’oro dietro il sole che sprofonda nell’oceano?
È tempo per il pellegrino di trovare un giaciglio
se uno ce n’è da qualche parte scavato per lui.

Traduzioni di Roberto Nassi


*    *    *
 
Žival samotna stopa v sneg skoz gozd.
Zastane na obronku svetle jase,
lovi v nozdrvi zrak in globlje vase
kot prosta, ki je našla dlje v prostost,

tako stoji in se ne gane
uslikana – kdor videti bi znal,
opazil bi vrh smrčka naglo planje,
od sle pogled vročično drgetav –

in zdaj, ko sikne strel, na prsih srne
svetla solzica srčeve krvi;
in preden koj nato se v celec zvrne,
v odprti prostor kvišku poletí.


*    *    *

Luči brlijo ob barjanski cesti
v mlačen, nagnit novembrski večer
in dlje v mrčavo in daljni vsenikjer
kakor kiklopski psi čuvaji zvesti

in ženska iz samote gre gugaje
pod njimi in trdo s špico dežnika
v hrskav gramoz bankine tok tok pika,
zdaj mimo je in zdavnaj že odšla je.

In je drug letni čas in kraj je drug
in ta drug, ki se sivne slike otepa,
ki mu nevabljena je pod klobuk
zašla in se ne da odgnati zlepa

in bolj resnična je kot šalčka kave
– na osenčeni  turistovski terasi
opoldan raven –,
ki zdaj, gospod, jo praznite počasi.


*    *    *

Pozno popoldne je brezhlači veter
vznevoljil neko tiho, drobno starko,
da jo je ugrelo, »Tega pa ne smete,«
je čivknila. – Snopovje sončnih žarkov

zadnjih je usvetlilo, temno zlatih,
garažno okno, na četrt odprto,
se odbito razlebdelo v čas nad vrtom,
in veter se je v svoj večer odklatil,

najbrž iskat klobuk, dežnik, kravato,
v eolski duši večni potepin.
Gospe skoraj za grajo, prerobato,
postane žal, a kdo bo z nagcem fin:

nevabljen k hijacintam se spogiba
in se, zastonj, potratno parfumira
– čez prirojeni vonj po živih ribah:
čist vonj nepotešenega nemira –;

»nisem presramežljiva in ne skopa,
a vsem na svetu lažje nam bilo bi,
če vsak bi vedel, kaj se še spodobi,«
odkimovaje med gredice stopa.


*    *    *

Gospa in gospod pri mizici sedita:
molče, negibno, časnik nerazpognjen,
pred njima kapucina nepopita,
in zdaj se zganeta, naenkrat, hkrati,

robota zarjavela, ptič in riba:
ona prižge si brž z žveplenčnim ognjem,
stari hiti si kavico sladkati
– kakor bi kdo z daljincem ju razgibal –,

si časopis razpira, viha brke,
usta prečara v smešno spako troblje,
in s tistim spravi se nad črke
in jih od a do ž nezbirčno zoblje.

Gospa s pogledom v praznih daljah
            odsotno puha.
Večnost odsotno traja.
Časnik šumi, kot škriplje voda suha.


NEDERLANDSE:

*    *    *

Een dame en een heer zitten aan tafel:
stil, onbeweeglijk, krant niet uitgevouwen,
en vóór hen niet gedronken cappuccino’s -
en plotseling bewegen zij zich tegelijk

roestige robots, vogel, vis;
zij steekt snel op, slaat vuur uit sulfer
de oude man gooit suiker in zijn koffie
- of iemand ze van veraf dirigeert –

hij slaat de krant op, draait zijn snor
vertrekt zijn mond tot een grimas, als een
trompet en werkt zijn brieven door, herkauwt
ze zonder onderscheid van a tot z
 
de dame met haar blik in verre leegte
paft erop los, afwezig
eeuwigheid duurt even
de krant ritselt zoals droog water ruist.

Vertaald door Ineke Holzhaus


*   *   *

Hiška med vrbjem: kot labod med vrani
stoji na robu zmrzlega močvirja.
Mimo je cesta: gre proti Ljubljani
in proč gre od Ljubljane, v čas večera.

Luč se za okenci ne vžge nobena.
Kmalu še sama v praznem raztopi se.
Če v njej prebivala bi mož in žena –.
Če bi življenje –. Če bi jasen smisel –.

Tema podobo sceloma použije;
pusti umazano, brezsnežno zimo.
O, če bi jo minister za norčije,
odjužnik slankasti primahal mimo –

in če bi ena iskra zacvetela,
če ena presvetljena bi snežinka
od luči avta, če izza ovinka –,
če na dosegu roke –. Če bi bela.


ENGLISH:

*   *   *

A shack amidst willows: like a swan amongst ravens
stooping on the rim of an icy marsh area.
Beside it through the vista: the great road to Ljubliana
plunges away from Ljubljana, zooms into evening.

No uplighters shine gaily from the bays.
Quite soon this construction melts into obscurity.
Say, the proprietor and his woman spent their days...
Say, busy life may...  Say, good sense might...

The dark gorges itself on the image;
just leaves a miserable snowless season.
Or, say if the lord of misrule,
or the salt-tasting wind came ambling by...

and say, but one spark burst into flower,
Say one crystal were to be snared by the lights
of a car, say it was swerving...
say, just reachable... say white might...

Translated by John Davies


*   *   *

Predstavljajva si, veter, zdaj še sliko
brez naju dveh: samo mrakot pred zoro
in mraz, kot pesek, slep in čist, in orel
poginjajoč, nad njim zvezd in utrinkov

brezno visoko, vsak trenutek bližje –.
Miruj, k umiranju vidim tišino
(in slutim tenko črto, proč negibno
hitečo v čas), da s pišem je ne ustrižeš,

miruj, sezut. – Na vzhodu znad gora se
meša iz sebe moknata meglica,
kot svit bi precejen skoz mrak prenical
in hkrati ne še, hkrati noč še rase,

neskončna v samošni, brezsnežni zimi.
Ubiti ptič – vznak, razprostrtih kril,
kot mogel meriti bi nebes z njimi –
brez zamahljaja jadra še vsevdilj.


SUOMEKSI:

*   *   *

Kivinen pöytä – avoin kirja,
kynä ja sen teroittanut käyrä veitsi
varjoisan puutarhan hiljaisessa varjossa,
lintujen jätöksillä koristeltu tiski

ja aika seisoo – ja tuuli on pysähtynyt
ja kipsinen tonttu takana aidan
ja laiva meren sumun aavalla nyt
Ja mitä luvattiin, lunastaja aivan

ja jokainen puutarhan luvattu korsi
ikään kuin kasvaa siihen kiinni, kaukaa
kukko, se levännyt orhi
- ja ympärillä kanat etsivät suuntaa

lannassa seisoo, kaikki pysähtyy hetken
kun löydät itsesi, kasvoista hymyn
”Elän ja kuolen”, eikä lehmuspuun retken
tiainen jaksa kasvaa laulunsa lymyn

Kääntänyt Ville Hytönen


 

Draft Translations (by Špela Drnovšek Zorko)

***

For all time [forever] the child halted [paused] in front of the house
and quickly ran away – for all time, the boy.
He will grow up, roar [clamour] and quiet down,
travel, love, taste [experience] a sliver of happiness,

[he will] stand here, grow old, have children himself;
he will boast; and starve in lean years;
and live; and staring into deep nights
still hope, now a grandfather [a grandfather already], to fly into the stars

with the freedom of wings [wings of freedom]; and stand here;
sunk into thought he will be silent into the snow; stand in front of himself;
pour himself time and crunch down on nonsense [meaninglessness];
toothless [a toothless man]; always, never and tonight

here farther from all the imagined [thought up] distances,
and [as] cold clay will lie deaf on the catafalque [bier, funeral dais]
- the vestibule [lobby] will smell [will be filled with the smell] of dark flowers -;
and the boy will forever stand in front of the house.***

A stone table stands – an open book,
a pencil and the small curved knife that had sharpened it -;
in the quiet shelter [haven] of the shady garden,
bedecked with the faded dropping of a bird,

and time stands still – and the wind [has] stopped –
and a plaster gnome, a bastard [lit.: from over the fence, = ‘the wrong side of the sheets’] son of kitsch
and a ship in the murky [foggy] distance [breadth] of the sea
and what our Saviour [Redeemer] promised us

and every blade of grass in the sweet [gentle] heaven
stands, so to speak, grows into it, from afar,
a rooster, rested flapping of wings [flapping wings restedly]
- the hens around him [have] stopped to stare [look] –

stands on the manure, everything stands [still] for a moment,
when you catch yourself, still with the trace of a smile,
“I live and will die -” , - and from a linden tree
a [the] tit again does not grow weary of singing.


***

Is this a seagull that has quacked at [into] the golden heaven
after the sun, setting [sinking] into the ocean?
It is time to find the traveller a bed [for the traveller to find a bed],
if there is one somewhere dug out for him.


***

A lone animal treads into the snow through a forest.
It [she] halts [comes to a stop] on the edge of a bright clearing,
catches air into its nostrils and deeper inside itself,
like one free, who has found [a way] deeper into freedom,

so it stands and does not budge [move],
painted – whoever knows [how] to see
would notice a rapid flaring on top of the snout,
a glance feverishly trembling from lust –

and now, when a shot hisses, on the chest of a doe,
a bright [small] tear of heart’s blood;
and before it [she – the animal] topples into the untouched snow right after [a moment after],
it flies upwards into [the] open space.


***

The lights [lamps] flicker by a marsh road,
into a lukewarm, rotten November evening,
and farther into fog and the distant everywhere and nowhere [‘every-nowhere’]
like cyclopean guard dogs loyal

and a woman from the loneliness [woman made of loneliness] comes swaying [a-swaying]
beneath them and with the tip of an umbrella rigidly [forcefully, hard]
stabs [picks] a tock tock into the rough [crusty] gravel of the roadside [road’s shoulder],
now she has passed and is long since gone.

And it is a different season and a different place
and this different [other] one [person (male)], who is fending off an intruding image,
which wandered uninvited under his hat
and is not easily chased off [expelled]

and is more real [truer] than a [the] cup of coffee
- on a shaded tourist terrace
      a flat noontime -,
that you, sir, are now emptying slowly.


***


Late in the afternoon a trouserless wind
irritated some quiet, tiny old woman,
so that she became angry [heated up]. “That you are not allowed to do,”
she chirped.  – A shaft of last sunbeams,

illuminated, dark gold,
a garage window, a quarter open,
[then] faded away reflectedly into time above the garden,
and the wind wandered off into its own evening,

probably to look for [to fetch] a [its] hat, umbrella, tie,
in its Eolic soul the eternal tramp.
The lady almost becomes sorry for the rebuke,
too harsh, but who would be refined [gentle, delicate] with a naked one:

uninvited he bends down toward the hyacinths
and, for nothing [in vain, for free], wastefully perfumes himself
- over the innate smell of live fish:
the pure smell of unsated restlessness [disquiet]-;

“I am not overly shy, nor stingy,
but the whole world would have it easier
if everyone knew what is still decent [appropriate],”
she steps among the flowerbeds, shaking her head.

 
***

A lady and a gentleman sit at a table:
silent, unmoving, the newspaper not-unfolded,
before them undrunk cappuccinos,
and now they move [suddenly move], both, at the same time [simultaneously],

rusty robots, bird and fish:
she lights hurriedly with sulphuric fire [fire from a match],
the old man hurries to sweeten his coffee,
- as if someone were animating [moving, exercising] them with a remote -,

spreads open his newspaper, twists [twisting] his moustache,
transfigures [transfigures by magic] his mouth into a funny trumpet grimace [facsimile of a trumpet]
and with that [he] gets on with the letters
and pecks [chews on] them undiscerningly from a to z.

The lady with her gaze in empty distances
            absently puffs away.
            Eternity lasts absently.
The newspaper rustles the way that dry water creaks [like the creaking of dry water].

 

***

A [small] house among the willows: like a swan among crows
it stands on the edge of a frozen marsh.
Next to it is [Past it runs] a road: it runs toward Ljubljana
and it runs away from Ljubljana, into the time of evening.

No light turns on [comes alight] behind the small windows.
Soon even [also] it melts [dissolves] in the emptiness.
If a husband and wife lived inside it -.
If life [were to] -. If clear meaning [were to] -.

Darkness wholly swallows the image:
leaves behind [a] dirty [stained], snowless winter.
Oh, if the minister of pranks [frolics],
the salty south wind, were to come wandering [swinging] by –

and if one spark were to bloom,
if one snowflake were to, illuminated
by a car’s lights, if from around the bend -,
if in arm’s reach -. If white would. [If it were white. If it would white.]


***

Let us imagine, wind, now also a picture [image, painting]
without the two of us: only darkness before dawn
and the cold, like sand, blind and clean [pure], and an eagle
dying, above it an abyss [chasm] of stars and shooting stars,

closer with every moment -.
Be [stay] still, with [toward, along] the dying I see silence
(and intuit a thin line, unmoving away
hurrying into time), that with a gust [blast, puff] you do not [cannot, would not be able to] cut it,

be [stay] still, barefoot [feet stripped bare]. – In the east above the mountains
from itself is mixing a floury mist [fog],
like filtered dawnbreak would seep through twilight [darkness]
and at the same time [simultaneously] not yet, at the same time [simultaneously] night is still growing [rising],

neverending in a solitary [lorn], snowless winter.
A killed bird – supine, wings spread,
as if able to measure the skies [heavens] with them –
without a beat [of wings] gliding [sailing] still ever onwards.

Literary association IA

The 8th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2010

The 8th Golden Boat International Poetry Translation Workshop

"SAVE LEAD-POISONED CHILDREN OF KOSOVO"
You can sign the petition here

A FILM BY BOJAN BRECELJ: Golden Boat 2010 from Bojan Brecelj on Vimeo.

ABOUT WORKSHOP - MEDIA on internet

Dnevnik, 18. 9. 2010

Primorske novice, 16. 9. 2010

Večer, 27. 9. 2010

La poesia e lo spirito, 28. 9. 2010

Tvar, 21. 10. 2010

Portal české literatury, 8. 11. 2010

Czech literature portal, 1. 12. 2010

 

PROGRAMME

Sunday, 12th September
19:00 – Welcome dinner

Monday, 13th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
19:00 – Dinner

Tuesday, 14th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 15th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 16th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat Reading in Škocjan

Friday, 17th September
9:30 – Working session
12:30 – Lunch
14:00 – Departure for Ljubljana
19:00 – The Golden Boat Reading at the Ivan Cankar Cultural Center in Ljubljana

Saturday, 18th September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Dinner

Sunday, 19th September
Departure after breakfast

Zlati Čoln 2010