EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Ville Hytönen

Finland, 1982

He is finish poet and Captain of Savukeidas Publishing House. His poems have been translated for nine languages including Georgia and Udmurtia. Hytönen’s first poetry collection, Kuolema Euroopassa (The Death in Europe, Tammi 2006) was a review success and a nominee for Helsingin Sanomat Literature Award. Idan musta joutsen (The Black Swan of the East, Tammi) was published at 2009. Hytönen has also written a poetry collection Kolmas sotaleikki (The Third Wargame, Poesia 2008) as a pseudonym Anna Halmkrona and a cook book, Nolkotaiteilijan keittokirja (a Starving Artist’s Cook Book, Johnny Kniga 2006). He writes also radio feature plays for Finnish National Broadcasting Company and columns for couple of newspapers.

Six poems from the collection ”Idän musta joutsen” (The Black Swan of the East), Tammi 2009

1.

USCH!

nainen on halvaantunut, mutta
rakastan hänen pyöreää vatsaansa,
ja nämä kädet

ja häntä ympäröivät laitteet,
instrumentit, joiden suojana
pieni pyörivä kupoli

nainen on halvaantunut, mutta
tarvitsen jotain, leikkaan sen hänestä irti

ja esittelen ystävälleni, hänen pyöreän vatsansa kuin
radiumin polttaman kuun kyyneltä
juovat kasvot, kauniit


ENGLISH:

*

USCH!

woman is paralyzed but
I love her round belly
and these hands

and all the apparatuses around her
instruments shielded by small,
rotating dome

woman is paralyzes but
I need something and cut it off from her

and present to my friends, her round belly
like beautiful face guzzling tears
of radium burnt moon

Translated by Ville-Juhani Sutinen


V SLOVENŠČINI:

USCH!

ženska je nepokretna, ampak
jaz obožujem njen okrogli trebušček
in tiste dlani

in vse aparature okrog njenih
instrumentov, zaščitene z majhno
vrtečo se kupolo

ženska je nepokretna, ampak
jaz nekaj rabim in to odrežem z nje

in pokažem svojim prijateljem, njen okrogli trebušček
kot lep obraz pijane solze
z radiem skurjene lune, kako lepo

Prevedla Tatjana Jamnik in Ville Hytönen


2.

KUVA 4.

he löysivät toistensa ruumiit sillä toisia
samanlaisia ei ollut olemassa

mekaanisten jättielinten ja
pohjattomien sylinterien sulavassa
sykkeessä

näissä kuvissa suorakulmat
ja niiden toisiaan vasten lepäävät
yhdessä lohduttautuvat ruhot,

hänen rintakehänsä
ommellaan kiinni, mutta saumat ratkeavat

näemme suoraan mitä sisällä on

pieniä hiiriä


ENGLISH:

*

PICTURE NUMBER 4

they found each others bodies because
there weren’t bodies like that anymore

in the mellifluous beat
of giant mechanical phalluses
and bottomless cylinders

in these pictures you can see right angles
and their cadavers, lying side by side
and comforting each other

his rib cage
is sutured again, but stitching won’t hold

you can see what is inside

puny mice

Translated by Ville-Juhani Sutinen


V SLOVENŠČINI:

Slika št. 4

našla sta drug drugega telesi,
kajti takih teles ni bilo več

v medenem udarjanju                                
orjaških mehaničnih falusov
in brezmejnih cilindrov

na teh slikah lahko vidiš njune kadavre,
prepletene pod pravimi koti, kako
ležijo z bokom ob boku drug drugemu v tolažbo.

njegova rebra so zopet spojena, a
šivi ne bodo zdržali

vidiš lahko, kaj je notri

slabotna miš

Prevedla Radharani PernarčičSLIKA ŠT. 4
    
našla sta telesi drug drugega, ker
takih teles ni bilo več

v sladostrastnem udarjanju
orjaških mehaničnih falusov
in valjev brez dna

na teh slikah lahko vidite desne kote
in njuna kadavra, drug ob drugem ležita
in se tolažita

njegov prsni koš
je spet zašit, vendar šivi ne bodo zdržali

lahko vidiš, kaj je notri

krmežljave miši

Prevedla Tatjana Jamnik in Ville Hytönen


3.

VIIMEINEN KUVA; OMISTUSKIRJOITUS 1900-LUVULLE

trututu, huusivat torvet, ja kujien villikoirat
yhtyivät meluun ulvonnallaan

trututu, torvet huusivat, ja mies kulki
portista kohti autoaan

tämä on kuvauspaikka, jossa kaikki
maailman rautatiet juotetaan yhteen, salaliitot
rakkaustarinoiden lailla kerrotaan lapsille
ja heidän lapsilleen

ja juuri kun mies pysähtyy kameraa varten,
heilauttaa kättään, otan hänen sydänfilminsä

hänen auraattiset peltikasvonsa, hartiat
luhistuvat, mutta kädet pitävät naisen jo
kylmenneistä käsistä kiinni

trututu, trututu, huusivat torvet kun junat
lähtivät liikkeelle, panssarit ja juoksuhautojen
taudit, rakkaustarinat, lapset & lopulta
me nauravaisina elokuvissa jne.


ENGLISH:

*

LAST PICTURE: DEDICATION TO 20th CENTURY

trututu, the horns were honking
and stray dogs from the alley
howled with the noise

trututu, the horns were honking
and a man walked through the gates
toward his car

this is a filming location where all
railroads of the world are soldered together, conspiracies
are told like love stories to children
and to their children

and just when he stops to pose for the camera,
waves his hand, I take his electrocardiography

his auratic face of sheet metal, shoulders
implode, but hands have already grasped her
ice-cold hands

trututu, trututu, were the horns honking when the trains
moved by, tanks and all the diseases from trench,
love stories, children & at the end two of us
laughing at the movies etc.

Translated by Ville-Juhani Sutinen


V SLOVENŠČINI:

ZADNJA SLIKA: POSVETILO 20. STOLETJU

trututu, so trobili rogovi, in potepuški psi
iz doline so glasno zavijali

trututu, so trobili rogovi, in moški se je namenil
skozi dvoriščna vrata proti svojemu avtu

to je filmsko prizorišče, kjer so vse
tirnice sveta spete skupaj, zarote
se kot ljubezenske zgodbe pripovedujejo otrokom
in njihovim otrokom

in brž ko neha pozirati kameri,
pomaha njegova dlan, vzamem njegov elektrokardiograf

njegov sijoči obraz iz pločevine, ramena
se sesedejo vase, roke pa so spet zgrabile njene
ledeno hladne roke

trututu, trututu, so trobili rogovi, ko so mimo
vozili vlaki, tanki in vse bolezni iz strelskih jarkov,
ljubezenske zgodbe, otroci in nazadnje midva
ki se smejeva filmom itd.

Prevedla Tatjana Jamnik in Ville Hytönen


4.


Alussa oli maanalainen

ja sen jälkeen tunnelissa hiljaista.

En kutsuisi sitä vedenpaisumukseksi,
mutta jostain tuli vettä, sähköt katkesivat.

Olit vanha nainen, johon sattuu,
nyt se on loppu.

Lopussa on maanalainen.


ENGLISH:

*

At the beginning there was an underground

and after that only a silence in the tunnel.

I wouldn't call it a deluge
but water poured from somewhere,
electricity went down.

You were old woman in pain,
now it is all over.

Translated by Ville-Juhani Sutinen


[Two versions of Poem 4 - translated by John Davies]

4.

i

At first solely a vagina

Yes then an alien tunnel’s ill quiescence.

Including extemporary muck and shit,
mostly hospital water. After: shock elex cuts.

Old lady what pain you were in – dear saddo,
it’s now stopped.

Stopped in a vagina.


ii

In the beginning the underground

Then a tunnel in silence.

I wouldn’t call it a Deluge,
but water ran everywhere, the power went down.

My love, old lady, your life of pain.
Now it’s stopped.

Stopped, underground.

Translated by John Davies


PO POLSKU:

*
Na początku to było podziemie
a potem już tylko cisza w tunelu.

Nie nazwałbym tego potopem
ale woda skądś się wlewała,
zagasł prąd.

Byłaś starą kobietą spowitą bólem,
teraz to już koniec.
Na początku to było podziemie.

Tłumaczenie: Agnieszka Będkowska-Kopczyk


V SLOVENŠČINI:

Na začetku je bilo podzemlje

in potem samo tišina v predoru.

Temu ne bi rekel poplava,
ampak od nekod je drla voda,
elektrika je šla dol.

Bila si starka z bolečino,
zdaj je vsega konec.

Na koncu je podzemlje.

Prevedla Tatjana Jamnik in Ville Hytönen*

missä ennen näit linnakkeen, sykkii vetelä suo
koko itäinen eurooppa, amarillohumalaa
ja pulkkosieniä,
     kuollutta vettä
juova vanhuus, adrianmeri
      joka rumasti liikuttaa jalkojaan

huomaatte kuvasta minut:olen surullinen valokuvaaja, jonka
kädet eivät koskaan osaa
olla kuvassa oikein

olen aiemmin kuvannut potretteja,
mutta tämä on kollaasi san marcon kahvilasta
  aamupäivien lintupostikortti
     ja kokonainen alku

ihmiset lähtevät, ottavat
taakkansa ja työkalunsa, afgaanivinttikoirat
jotka ulisten kituvat kohtaloaan
   täältä lähtevät he
jotka sairaina maanpakolaisina
 kulkevat vaivaiskeppiensä tukemina
     kerjäten ja ulvoen kipeitä haavojaan

kuvaan sairaskertomuksen, horisontinlevyiset
historian päivät, joissa

         kokonainen alku
ja niemeke, jossa istua märissä housuissaan
rakastaa vuorovettä, kosketuksia, kalvoja ja nuoraa
jota vetää kahden pahvinpalan tai maan välissä


ENGLISH:

5.

where you saw the fortress yesterday
only squishy swamp is pulsating
entire eastern europe, tipsyness from amarillo
and poison paxes,
    old age
drinking dead water, adriatic sea
    moving its legs in appallin way

you can see me in this picture:
I am melancholy phtographer
and my hands are always
somehow wrong in the photos

before this I took portraits
but this is a collage from san marco cafe
   postcard with a bird
    and entire beginning

people leave, take
   their burden and tools, afghan hounds
        howling for their fate in distress
          they who as sickly emigrants
    keep on going with their canes
      begging and screaming for their wounds
          − only they are leaving from here

I take picture of a medical report, past days
as wide as horizon, where

an entire beginning
and cape where one can sit with wet trousers,
love the tide, touches, membranes and cord
that you can tie between two pieces of cardboard or earth

Translated by Ville-Juhani Sutinen


V SLOVENŠČINI:

*

kjer si včeraj videl trdnjavo
utripa le še lepko močvirje
vsa vzhodna evropa, opijanjenost od amarilla
in strupenih ikon,
    starost
pije mrtvo vodo, jadransko morje
    strašljivo premika svoje noge

na tej sliki me lahko vidiš: melanholičen fotograf sem
in moje roke so na fotografijah
nekako napačne

pred tem sem delal portrete
toda to je kolaž iz kavarne san marco
   razglednica s ptičem
       in popoln začetek

ljudje odhajajo, vzemi
   njihova bremena in orodja, afganski psi
        tulijo o svoji žalostni usodi
          tisti, ki kot bolni emigranti
    ne ustavijo s svojimi palicami,
      prosjačijo in kričijo od svojih ran
          − samo oni od tod odidejo

Fotografiram zdravniško spričevalo, zadnji dnevi
široki kot obzorje, kjer

je popoln začetek
in rtič, kamor se lahko usedeš z mokrimi hlačami,
obožuješ plimovanje, dotike, membrane in rebrasti žamet,
ki ga lahko privežeš med dva kosa lepenke ali zemlje

Prevedla Tatjana Jamnik in Ville Hytönen


6.

purentaelimet, ukraina
kuin dialyysin poistama kuona, frenologin
tutkima kallo, he laulavat ajaessaan
ja kolistelevat putkikärryjään

veriplasmaa ja luteita, minä rakastan tätä nuorta maata
loisteputkia, ruhjoutuneita sukulaislapsia,
myrkytyksiä ja surkeita satamabaareja

svoboda! svoboda! he huutavat
kovakudossairaudet hampaissaan

svoboda!
svoboda! he huutavat
kipeitä kyhmyruusujaan
painellen ja putkikärryjään pärisyttäen

kun alitamme jokisiltaa, ajattelen repaleiseen
lihaan uppoavaa neulaa,
sieltä virtaavaa mätää
dneprin lietettä


ENGLISH:

*

occlusion, ukraine
like dross after dialysis, skull
inspected by frenologist,
they sing as they drive forward
and clatter their carts

blood plasma and bed bugs, I love this young country
fluorescent lamps, mutilated family members,
poisonings and wretched bars in the harbour

svoboda! svoboda! they are shouting
with bad teeth

svoboda!
svoboda! they are shouting
as they are rubbing their sore
holy fires and clattering their carts

when we go under the bridge at the river
I am thinking needle as it penetrates into
tattered flesh
flowing pus
dredge of dniepr

Translated by Ville-Juhani Sutinen


PO POLSKU:

*
okluzja, ukraina  
jak osad po dializie, czaszka
analizowana przez frenologa,
śpiewają gdy jadą do przodu
i pobrzękują swoimi kartami.

plazma krwi i pluskwy, kocham ten młody kraj
fluorescencyjne lampy, zmaltretowani krewni,
zatruwanie i zaniedbane bary w porcie

svoboda! svoboda! krzyczą
zepsutymi zębami

svoboda!
svoboda! krzyczą
gdy ścierają swoją ranę
święty ogień i brzękają swoimi kartami

gdy schodzimy pod most przy rzece
myślę o igle dźgającej w
potargane ciało
wylewająca się ropa
osiedliny dniepru

Tłumaczenie: Agnieszka Będkowska-Kopczyk


V SLOVENŠČINI:

*

zapiranje, ukrajina
kot žlindra po dializi, lobanja
ki jo pregleda frenolog,
pojejo, medtem ko se peljejo naprej
in ropotajo s svojimi vozički

krvna plazma in stenice, obožujem to mlado državo
fluorescentne luči, pohabljene družinske člane,
zastrupitve in skrivljene rešetke v pristanišču

svoboda! svoboda! vpijejo
s slabimi zobmi

svoboda!
svoboda! vpijejo
ko drgnejo svoje ranjene
svete ognje in ropotajo z vozički

ko greva pod most na reki
mislim na šivanko, ko prodira v
zmrcvarjeno meso
tekoči gnoj
bager na dnjepru

Prevedla Tatjana Jamnik in Ville Hytönen

Literary association IA

The 8th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2010

The 8th Golden Boat International Poetry Translation Workshop

"SAVE LEAD-POISONED CHILDREN OF KOSOVO"
You can sign the petition here

A FILM BY BOJAN BRECELJ: Golden Boat 2010 from Bojan Brecelj on Vimeo.

ABOUT WORKSHOP - MEDIA on internet

Dnevnik, 18. 9. 2010

Primorske novice, 16. 9. 2010

Večer, 27. 9. 2010

La poesia e lo spirito, 28. 9. 2010

Tvar, 21. 10. 2010

Portal české literatury, 8. 11. 2010

Czech literature portal, 1. 12. 2010

 

PROGRAMME

Sunday, 12th September
19:00 – Welcome dinner

Monday, 13th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
19:00 – Dinner

Tuesday, 14th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 15th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 16th September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat Reading in Škocjan

Friday, 17th September
9:30 – Working session
12:30 – Lunch
14:00 – Departure for Ljubljana
19:00 – The Golden Boat Reading at the Ivan Cankar Cultural Center in Ljubljana

Saturday, 18th September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Dinner

Sunday, 19th September
Departure after breakfast

Zlati Čoln 2010