EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Primož Čučnik

1971, Slovenia


Born in 1971 in Ljubljana. He published seven poetry collections: Dve zimi (1999; Two Winters) for which he received an award Nagrada za prvenec, Ritem v rokah (2002; Rhythm in Hands), Oda na manhatanski aveniji (2003; Ode on the Manhattan Avenue, in co-authorship with Gregor Podlogar and Žiga Kariž), Akordi (2004; Chords), Nova okna (2005; New Windows), Sekira v medu (2006; Ax in honey) in Delo in dom (2007; Work and home). He (co)translated some of the modern poets from Polish and English (Białoszewski, Sommer, Świetlicki, Wiedemann, O'Hara, Bishop, Ashbery). A selection of his poems was published in Poland in 2002 under a title Zapach herbaty and his poems can also be found in anthology A Fine Line: New Poetry from Eastern & Central Europe. He is a member of the editing of a magazine Literatura, editor and founder of pocket publishing house Šerpa. He also writes literary reviews, things about music and performed alone or with a double-bassist and a composer Tomaž Grom …

V slovenščini:
Moja napaka


Moj namen, da bi te srečal, se ni
posrečil. Hodil sem po krajih, kjer sem
te enkrat videl, razmišljal sem o ponovitvi.
Bila je moja napaka.
Vsa odstopanja naj bi našla
svoje potrditve v standardnih primerih.
Obračal sem se, da bi te zagledal.
Bili so vsi drugi, razen tebe.

A šlo je samo za ljubezen na
prvi stopnji. Veter je
zavihral obešeno perilo,
v glavnem mestu se je začela sobota.
Ven grem in upam, da je ne
bom ponovil. Drži se me trohica
pričakovanja, vendar se ne bom obrnil.
Mogoče je v zraku namen, da te srečam.

English:
My mistake
 
My intention to happen upon you
failed. I walked around places
where I saw you once, kept hoping.
That was my mistake.
I resigned myself to standards
of acceptable behavior.
I would look around for a glimpse of you.
There were others, but not you.

It was only a matter
of first love. The wind clasped
at the wash on the line.
Saturday started out rough at home.
I left hoping I wouldn’t repeat
the same mistake. There’s a tiny twig
of expectation, but I won’t hold on. Maybe
it’s just in the air, my intention to meet you.

Translated by Barbara Siegel Carlson and Barbara Pogačnik
(Prevod bo izšel v literarni reviji Nimrod, ZDA, 2007)


En français:
Une erreur de ma part

Mon intention de te croiser n'a pas
abouti. J'ai traversé des endroits où
je t'avais vue une fois, je méditais sur le retour.
C'était une erreur de ma part.
Toutes les exceptions étaient censées trouver
leur confirmation dans des exemples standard.
Je me retournais pour t'apercevoir.
Il y avait tous les autres, mais pas toi.

Mais il ne s'agissait que d'un amour au
premier degré. Le vent a
remué le linge suspendu,
dans la métropole le samedi commença.
Je sors en espérant que je ne répéterai pas
la même erreur. Il y a un brin d'attente qui me colle
aux semelles, mais je ne me retournerai pas.
Dans l'air, peut-être, il y a une intention de te croiser.

Traduit par Barbara Pogačnik


Suomi:
Minun mokani

Minun aikomukseni törmätä sinuun ei
ole ottanut onnistuakseen. Olen vaellellut paikoilla missä
näin sinut ensi kerran, uneksien paluustasi.
Siinä se, minun mokani.
Oletuksena oli, että kaikki epätodennäköisyydet löytäisivät
vahvistuksensa tässä vakiotapauksessa.
Palasin nähdäkseni sinut.
Paikalla oli kaikki muut paitsi sinä.

Eikä kyse ollut muusta kuin ensimmäisen asteen
rakkaudesta. Tuuli on
kuohuttanut ripustetun pyykin,
suurkaupungissa lauantai käynnistelee itseään.
Astun ulos ja toivon että en enää tee
samaa erehdystä. Minua liimaa kengänpohjiin
orastava toivo, mutta en mene takaisin.
Ilmassa on ehkä sinuun törmäämisen aikeita.

Suomennos Jouni Inkala, Barbara Pogačnik
(Prevod je izšel v literarni reviji Združenja finskih pisateljev Kirjailija, Finska, marec 2007)V slovenščini:
Poročilo o rekah

Nekatere bodo kmalu poplavile.
Skoraj vse, v kar smo verjeli in kar verjamemo.
Popolnoma neme, brez vidnih znakov,
nas bodo zalotile nepripravljene,

brez opozorila, kajti v njih se bomo znašli
še sami, vsaj do pasu potunkani,
brezpomočni in brez dvoma premočeni
kakor cunje ali brezdomni cucki.

A pri tem se ne bo končalo.
Tudi zdaj, ko stojijo še v svojih strugah,
se med vrstice vpleta svarilo,
ki ostaja preslišano.

Kot da bi bilo zakleto.
Vodostaji so izmerjeni in merilci
pravijo: nizki. Toda kdo izmeri
vodna nihanja, lapidarnost sloga,

ki ga narekujejo globine
in podzemni tok? Ali nanosi snega
pri povirju, pripravljeni sestopiti
v dolino in sami poskusiti svojo srečo.

Vprašanje je neponovljivo.
Prav tako kot odgovori. Špiker
se je poslovil in medtem so se natekla
tudi vodozbirna območja. Prva nihanja

smo zaznali v njegovem glasu,
šele potem so zaznačila stene strug.
Kar je povedal o rekah,
so te odplavile še preden je premolknil,

da bi zajel veliko sape.
Skoraj bi se zadušil, ko je iskal
šivanko, s katero je predrl:
na gladini pihanje, vero pod gladino.

In ali ni bilo to zadostno svarilo?
Brez vidnih znakov in skoraj neslišno
se mu je v grlo prikradla suša.
Nekatere so presahnile kot suho seno.


English:
Flood alert

Rivers will flood.
Almost everything we believed and still believe.
Utterly mute - no outward signs
they’ll catch us out.

No warning, as we find ourselves
waist deep at least
helplessly sunk and soaking
wet like rats or strays.

But it won’t end there.
Even now as they still lie in their riverbeds
a warning crackles between the lines
and goes unheard.

As though it was cursed
The water level is measured and the meter
reads: low.  But who is it
measuring those fluctuations, the lapidarity

of style dictated by depths
and underground currents? The ice floes
at the upper stream, waiting to melt
into the valley and try their luck.

The question won’t be repeated.
And there’ll be no answers. The weather man
has signed off, meanwhile the water level’s
rising. We’d already picked up

the first tremors in his voice, as cracks
appeared in the river banks.
What he said about rivers
was swept away before he could draw breath

or gasp for air.
He nearly suffocated, searching

for a needle to prick a puff
of wind on the surface, faith just below.

And wasn’t that enough warning?
No outward signs and almost inaudibly
drought crept into his throat.
Rivers have dried up, dry as straw.

Translated by Maria Jastrzębska and Ane Jelnikar


En français:
Le rapport sur les rivières

Il y en a qui vont bientôt déborder.
Inonder à peu près tout ce en quoi nous avons cru et ce que
nous croyons. Totalement muettes, sans signes ostentatoires,
elles nous prendront sur le fait, à l’improviste,

sans avertissement, puisque nous y retrouverons
nous-mêmes, noyés jusqu’aux hanches,
impuissants et sans doute mouillés
comme des poules ou des toutous sans abri.

Mais ça ne s’arrêtera pas là.
Même maintenant, lorsqu’elles se tiennent encore dans leurs lits,
une mise en garde s’introduit entre les lignes
et reste sans écho.

Comme si c’était un sortilège.
Les niveaux des rivières sont mesurés et les indicateurs
disent: bas. Mais qui est à même de mesurer
les fluctuations des eaux, la concision du style,

dicté par les profondeurs,
par un courant souterrain? Est-ce les alluvions de neige
dans la région des sources, prêtes à descendre
dans la vallée et à tenter leur propre chance.

On ne peut pas refaire la question.
Tout comme pour les réponses. Le présentateur de radio
vient de prendre congé et pendant ce temps, les zones
de collecte d’eau s’étaient remplies. Nous avions saisi

les premières ondulations dans sa voix,
après seulement, elles ont marqué le lit des rivières.
Ce qu’il avait dit sur les rivières
a été remporté par leur cours avant même qu’il ne souffle

un court instant pour reprendre largement haleine.
Il aurait suffoqué lorsqu’il cherchait
une aiguille de laquelle il troua:
le souffle à la surface d’eau, la foi d’en dessous.

N’était-ce pas un avertissement suffisant?
Sans signes ostentatoires, imperceptiblement presque
une sécheresse se faufila dans sa gorge.
Il y en a qui sont taries comme du foin séché.

Traduit par Barbara PogačnikV slovenščini:
Akordi

1

                                  à Reverdy

Primi zavržene drsalke in zadrsaj se
čez poledenele pločnike.

Na nož nabrušene zareži v ploskev
in naj sta nogi z drsalkami eno.

Oddrsaj hitro, sam, kot da bi šlo za
tekmovanje, ne oziraj se na klice: "Kam drsi?"

Dobro je tako drsati, brez omejitev
pod drsalkami ti je vse dovoljeno.

Edini drsalec tu spodaj si, ne vidiš niti
lis in senc ki jih mečejo drsalke.

Zdrsiš med mestne luči
imaš ravnotežje
ne prevrneš se na hrbet.

Drsalke puščajo ostro sled črt
na lesketajoči ploskvi pod njimi so rezi.

Vzemi torej zaprašen par in oddrsaj
v drsečo snov, tam se boš počutil celega.

Drsaj sam in pod tabo se bo led
spremenil v živo tekočino.

Ne govori ljudem o svojem drsanju.
Drsaj, kot da ne bi drsal sam.


En français:
Harmonium - Consonances

1
                                   à Reverdy

Prends des patins délaissés et glisse
à travers les trottoirs verglacés.

À lame de couteau incise-les à la surface—
et que les jambes ne fassent qu’un avec les patins.

File vite sur tes patins, tout seul, comme si c’était
une course, sans faire attention aux cris: "où ça glisse?"

Il fait bon de patiner ainsi, sans bornes,
sous les patins tout est permis.

Tu es le seul patineur ici bas, tu ne vois ni
taches ni ombres projetées par les patins.

Tu glisses dans la ville illuminée
tu te tiens en équilibre
tu ne tombes pas à la renverse.

Les patins laissent des traces racées de lignes,
sous leurs coups à la surface brillante, entailles.

Alors prends une paire empoussiérée et patine
vers la matière glissante, ce n’est que là où tu seras entier.

Patine seul et sous ton corps la glace
se transformera en liquide mouvant.

Ne parle pas aux gens de patinage.
Patine, comme si tu ne patinais pas seul.


Traduit par Barbara Pogačnik et Christophe Lamiot Enos


V slovenščini:
2

O fant, kam drsaš, v jezi
na drsalkah ne poznaš smeri.

Je vesolje, kamor te nosi in se drsalke
več ne stikajo s tlemi pod tabo.

Ali plesalci tu na glavah plešejo
ali samo padajo
in so globoko v naglem padanju.

Drobne pike so planeti in drsalke
vsake toliko zdrsnejo z ukrivljene ploskve.

Je to ples o plesu, ali zemlja že
ves čas pleše in je tvoje drsanje le želja.

Če se premikaš s tako naglico, te sploh
še kdo ustavi, vidi sneti drsalke.

Dober drsalec si, tvoje drsanje
je let okruškov kometa v kozmosu.

Si kdaj videl utrinke, zagledal
bliske, nenadne, zaslišal velike poke.

Je razneslo tvoj notranji, človeški glas ali
se je izustil molčečnež, ki se prej ni še nikoli.

Ah, treseš se (ko zadrsaš v praznino),
drsalke ječijo: Ne obžaluj ničesar.


En français:
2


Toi, garçon, où vas-tu glissant, tout emporté
sur tes patins, tu vires à dépasser un sens.

Les patins n'ayant plus pied-à-terre
est-ce l’univers vers où cela te porte.

Est-ce que ces danseurs-ci dansent sur la tête,
ou bien tombent-ils seulement,
absorbés profondément dans leur chute soudaine.

Ces points menus qui sont les planètes – ces patins
qui dérapent de temps à autre à la surface voûtée.

Est-ce une danse de la danse ou est-ce bien la Terre
dansante depuis toujours, et ton patinage n’est rien qu’un vœu.

Si tu passes juste en effleurant, aussi pressé, qui donc
va t’arrêter, qui alors te verra déchausser les patins.

Tu es bon patineur, ton patinage:
le vol des débris d’une comète dans l’univers.

As-tu jamais vu des étoiles filantes, ou aperçu
des éclairs, soudains, entendu des big bangs.

Est-ce que ta voix humaine, intérieure a éclaté, ou est-ce
que le taiseux a desserré les dents, et jamais avant.

Ah, tu tressailles (lorsque tu glisses vers le néant),
les patins gémissent: Ne regrette rien.

Traduit par Barbara Pogačnik et Christophe Lamiot EnosV slovenščini:
3


Ali boš zmeraj drsal sam.
Ali bo tvoje drsanje poplačano.

Drsalec, glasba rohni iz tišine
močnejša,
srce drži ravnotežje z drsalkami.

Ogromni liki mest te hočejo otožnega,
a ne smeš se ustaviti, da bi ujel odprto govorjenje.

In sam drsiš (kot bi nekdo drsal ob tebi),
v množici drsalcev (in vendar drsaš sam).

Kako se spreminjaš, veš, kaj je pod nebom,
kako spretne so tvoje drsalke!

Še prvi drsalec ti hoče pokazati,
kako je najhitreje drsati v vesoljnem drsališču!

Da nisi edini, so bolj tekmovalni od tebe,
a ni vsakdo v čudovitem brestju praznine.

Ali slediš nebesno smer, sledi ji, sledi,
tam je vedno kaj odločilnega.

Samo ne govori ljudem o svojem drsanju.
Ne bi verjeli, da ti nihče ne daje ravnotežja.

Ne ponavljaj v nedogled, kaj te osrečuje.
Nisi edini s skrhano drsalko.

Drsaj tako kot da drsaš v samoti.
Drsaj kot bi drsal sam.


En français:
3


Vas-tu patiner seul pour toujours.
N’y a-t-il nulle récompense pour ce patinage.

Patineur, la musique gronde du silence,
plus forte,
le cœur balance en équilibre avec ses patins.

D'idoles gigantesques des villes te veulent mélancolique,
mais point pour toi d’arrêt à recueillir le parler ouvert.

Et tu glisses seul (comme si quelqu'un glissait à tes côtés),
parmi la foule des patineurs (et même, tu patines seul).

Comme tu changes, sachant le nouveau sous ton ciel,
comme tes patins sont alertes!

Le premier patineur même voudrait te montrer
de quel trait patiner au plus vite sur la patinoire cosmique!

Que tu n'es pas seul, il y en a d'autres, de plus mordus,
or tout le monde n'est pas dans l'ormaie éblouissante du néant.

Poursuis-tu la direction du ciel, n’abandonne pas cette voie,
c’est toujours le lieu d’un événement décisif.

Ne raconte pas ton patinage aux autres.
Ils ne croiraient pas que personne ne te donne l'équilibre.

Ne répète pas infiniment ces choses qui te rendent heureux.
Tu n'es pas le seul avec un patin fêlé.

Patine comme si tu patinais en solitude.
Patine comme si tu patinais seul.

Traduit par Barbara PogačnikV slovenščini:
Prva pesem

Prva pesem govori o starem načinu
življenja. Kako so bile stvari postavljene
v začetku in kako se je vedelo, kje naj bi
se končale, ali v obrisih ponovno začele

z znanimi čustvi. A potem prične
kukavica biti večje ure, in trava rase
višje in rože cvetijo lepše in popoldanski
sprehajalci se zazirajo v prezrte barve.

Sneg je še bel, ampak bolj čist
in jasen, nebo nad strešniki še modro,
ampak modro v zlatosti odličnega
opoldneva, in pesem še vedno odmevna

v svojem zimzelenem tonu. Zvezde
pogledujejo proti nam kot presenečeni
znanci, srečani spet po tisoč letih
in knjiga še po tisoč letih trdi svoje

in posebna reka se je splazila med
bleščeče kamne, obrušene od stare
rečnosti in pravih oblik, kot trpežna
srca posejanih po dnu njenega rokava.

Ni kak mesec, ki bi se ga dalo imenovati,
ali leto, za katero bi se vedelo, kdaj
se je začelo, so le v uho se zlivajoči
zvoki hipov, ko se ne ve za čas, kot da

bi bil ves čas preteklost, tvoj izvirni greh
je zakopan še v spanju in iz praznih
žepov še lahko potegneš prvo pesem,
ki te ponese tja. A zdaj je jasna in razločna,

le njen refren, ki si ga enkrat znal na pamet,
se spreminja, da nikoli ne ujameš besed.


En français:
Le premier poème


Le premier poème parle de l’ancienne
manière de vivre. De la disposition de toutes choses
au début et du savoir où elles devraient se trouver
à la fin, ou bien recommencer dans leurs contours

par des émotions familières. Puis, le tic-tac de coucou
se met à marquer des heures plus larges, et l’herbe pousse
plus haut, les fleurs se mettent à fleurir plus belles, les promeneurs
de midi contemplent les couleurs passées inaperçues.

La neige est toujours blanche, mais plus claire,
plus pure, le ciel au-dessus des ardoises encore bleu,
mais bleu dans la dorure d’un midi exquis,
et le poème a toujours sa résonance

sur un ton éternellement verdissant. Les étoiles
tournent leurs regards vers nous, comme les gens
de connaissance vague, surpris lors d’une rencontre mille ans
plus tard, le livre mille ans plus tard affirme la même chose

et une rivière tout exceptionnelle s’est faufilée parmi
les pierres luisantes, taillées par cette ancienneté
de rivière et par des formes vraies, parsemées
par le fond de son bras comme des cœurs résistants.

On n’est pas un mois qui pourrait être nommé,
ni une année avec un commencement bien
précis, il n’y a que le bruit des instants
se versant dans l’oreille, lorsqu’on ignore le temps, comme

si le temps tout entier était au passé, ton péché originel
enterré même en rêves et toi, tu peux toujours
extraire le premier poème des poches vides
pour qu’il t’y transporte. Mais à présent, on l’entend haut et clair,

il n’y a que le refrain, qu’une fois tu connaissais par cœur,
qui change, et tu ne captes jamais les paroles.

Traduit par Barbara Pogačnik, revu par Christophe Lamiot EnosV slovenščini:
Trenutne odločitve


Otrok v zgornjem nadstropju joka.
Ravnokar sem si sušil lase. Poslušam Ryoanji
za štiri soliste in orkester. Vse moje izkušnje
grejo naravnost v literaturo.

Nikoli nisem imel drsalk.
Na rolerjih se ne znam ustavljati.
Tudi kar premišljevanje naredi
za ne ravno stabilno drsajočega,
gre naravnost v literaturo. Videti
in misliti stvari, imeti stališča,
jesti kosila in piti kave,
se pogovarjati in ljubiti, zaljubljati,
pozabljati, delati korake naprej
in nazaj, vleči na ušesa in tipati,
spreminjati, to je šele izziv.
Predvsem zorne kote ali tlorise,
pod katerimi se vidimo.

Saj ti jeziki, ki prihajajo iz večih ust,
so en jezik. Pravkar sem govoril po telefonu.
Vsa moja domišljija in kar se je zares zgodilo
in kar bi se lahko, gre naravnost v literaturo.
Slišim glas in ga zapišem kot svojega.
To je kot petje v zboru.
Ljudje se lahko dotikamo,
delamo napake ali se ne menimo eden za druge.
Čas je določen sodnik,
a lahko se naredimo, da ni tega otroka.
"Nimam časa," pravimo, a kaj s tem mislimo?
Pomeni so različni in oživljajo pogovore.
Največje zlo je mrtev pomen.

Tako lahko sonce vzide in se okoplje
v jutru, tudi če je sivo dopoldne.
To pišem zgoraj gol. Ryoanji se je odvrtel.
Veter poskrbi za to, da se zadrsaš
in izgubiš, vendar ves čas ve,
kje si. Ko bo konec glasbe,
prosim, prižgite luči.


En français:
Des décisions d'un instant


L'enfant à l'étage au-dessus pleure.
Je viens de sécher mes cheveux. J'écoute Ryoanji
pour quatre solistes et orchestre. Toutes mes expériences
passent directement dans la littérature.

Je n'ai jamais eu de patins.
Je ne sais pas m'arrêter en rollers.
Et même ce que la réflexion va établir
en pas vraiment stable dans son patinage
passe directement dans la littérature. Voir
les choses, les penser, avoir ses positions,
prendre des déjeuners et prendre des cafés,
parler et aimer, tomber amoureux,
oublier, faire des pas en avant
et en arrière, avoir la puce à l'oreille et tâtonner,
changer, ça alors c’est un défi.
Surtout les points de vue et les plans
sous lesquels nous nous voyons les uns les autres.

Puisque ces langues venant de plusieurs bouches
ne sont qu’une langue. Je viens de parler au téléphone.
Toute mon imagination, ce qui est vraiment arrivé et ce qui
pourrait être arrivé passe directement dans la littérature.
J’entends une voix et je la note comme mienne.
C’est comme un chant en chorale.
Nous les hommes pouvons nous toucher les uns les autres,
faire des erreurs et s’en ficher les uns des autres.
Le temps est juge jusqu’à un point,
mais on peut faire semblant que cet enfant n’existe pas.
"Je n’ai pas le temps", disons-nous, or que voulons-nous dire?
Les sens des mots divergent et ravivent les conversations.
Le plus grand mal c’est le sens mort d’un mot.

Ainsi le soleil peut se lever et se baigner
dans la matinée, même grise.
J’écris ceci torse nu. La pièce de Ryoanji est terminée.
Le vent se charge pour qu’on se mette à glisser sur ses patins
et qu’on se perde, mais il est tout le temps au courant sur
où on est. Quand la musique s’arrêtera,
s’il vous plaît, allumez les lumières.

Traduit par Barbara PogačnikV slovenščini:
Kaj je poezija

Ali še verjameš v poezijo?

Dobro vprašanje.

Včasih se zgodi: postaneš list
in rad bi odpadel z dostojanstvom,
zato ozeleniš s fotosintezo.

Ne verjamem, da si še junak.
Ali da se ti je treba obnašati kot zvezda.
Enako kot list postani zvezda.

Vsake toliko – z nemirom –
zakoračiti med črke na nebu,
ki so se zrušile na trda tla.

Ni recepta za upanje, da mogoče pa le.
Nemara ničesar ne rešuje.
Pa vendar.     Je:

Način za preživetje, ohranitev vrste,
družbeno spremembo, ...?
Nič takšnega.

. (Pika)

Napaka na pravkar kupljenem ekranu.

Sfera sanj?


Suomi:
Mitä runous on?


Uskotko vieläkin runouteen?

Hyvä kysymys.

Silloin tällöin se tapahtuu: sinusta
tulee lehti ja haluat uskollisena pudota,
joten muutut vihreäksi fotosynteesin pauhuun.

Siitä huolimatta et ole sankari.
Eikä ole tarpeellista elehtiä tähden tavoin.
Jollain tapaa vain muutut lehdeksi, muutut tähdeksi.

Niin usein – levottomasti –
loikkimista taivaalla tähtien joukossa,
vaikka ne ovat pudonneet murskaksi maahan.

Ei ole olemassa valmista reseptiä että se mahdollisesti…
Ehkä se pelastaa jotakin.
Ja silti.     Se on:

Tapa säilyä hengissä, tapa pitää elossa lajia,
sosiaalista kanssakäyntiä,…?
Ei sinne päinkään.


. (Piste)

Virhe joka ilmestyy juuri hankitulle päätteelle.

Unelmien sfääri?

Suomennos Jouni InkalaRomână:
Ce e poezia?

Încă mai crezi în poezie?

Bună întrebare.

Se întîmplă, uneori: te faci frunză
şi ţi-ar plăcea să cazi
demn
sau te înverzeşti prin fotosinteză.

Nu cred că mai poţi fi un erou.
Sau că-i musai să te faci stea, star.
În acelaşi fel devii frunză sau stea (star).

Atît de des – neobosit –
să zbori printre spre cer, printre stele
- care revin  – şi ele – cu picioarele pe pămînt!

Nu-i nici o reţetă pentru speranţa care
ar putea să…
Poate că ea nu salvează, de fapt, nimic.
Deşi.            Este:
Un fel de a supravieţui, de a ne salva specia,
un schimb… social…?
Nimic din toate astea.
(Punct).

O greşeală în program, pe monitor.

O sferă de iluzii?

Traduceri: Simona Popescu

Literary association IA

The 4th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2006

Zlati Čoln 2010