EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Tatjana Jamnik

1976, Slovenia

Tatjana T. Jamnik was born in 1976 in Ljubljana. She is a poet, writer, literary translator, editor, publisher and organizer of literary events in Slovenia and other countries. She graduated in Slovenian language and literature at the Faculty of Arts at the University of Ljubljana. In 2009 she published the poetry collection Brez (Without), at the moment preparing a short story collection Neznosna lahkost lahkost (Unbearable lightness lightness). Her poems and short stories were published in Slovenian and foreign literary journals and anthologies, they were translated into English, Czech, French, Croatian, Japanese, German, Polish, Slovak and Serbian language. She earns her livelihood by translating Czech and Polish literature (in 2009 she received an award for best young translator), editing and proof-reading literature, and teaching Slovenian as a foreign language. She is a chair of Polica Dubova Cultural and Artistic Association. Together with Slovenian poets Taja Kramberger and Barbara Korun she established the KONS International Literary Award® in 2011.

TRAKTAT O KONCU SVETA

mogoče pa že
umiramo

počasi
z občutkom
za estetiko
in predvsem
javni red in
rime

prsi visijo
kot dve orjaški
prašičji dojki

a prazne
neuporabne

od kod
ta veter
od kod
to polje
zakaj
to klanje

človek ni žival
pa tudi zver ne

človek
je bitje
ki si ne zasluži
izpeljanke človeški

kaj šele

človečanstvo

 

ENGLISH:


TREATISE ON THE END OF THE WORLD

maybe we are already
dying

slowly
with a sense
of aesthetics
and above all
of the public order and
rhymes

a bosom hanging
like two giant
pig’s teats

but dry
useless

from where
this wind
from where
this field
why
this slaughtering

man is no animal
and neither a beast

man
is a being
unworthy of
the derivative human

let alone

humanity

Translated by Sonja Kravanja.kakor se črke
debelijo in zaokrožajo
tako se redijo
papirnati pojmi

kot bi se prepojili
z mastjo
zločinov

maslo na glavi
ne srbi
lasje pa se ti lepo
svetijo

in tako s cinizmom
ubiješ
sleherno sled
življenja

vsako
drobtinico gibanja
dihanja, presnavljanja

eksploatiraš
uničuješ
vse
se

 ENGLISH:

just like the letters
are getting fat and round
so are
paper constructs

as if soaked
by the fat
of crimes

butter on the head
doesn’t itch
but it gives your hair a lovely
shine

and so with cynicism
you kill
every trace
of life

every
crumb of movement
of breathing, of metabolism

you exploit
destroy
everything
and
self

Translated by Sonja Kravanja.drseča zaloga
preproga

misli se mi upirajo
pisalo ne piše

črtalo črta

nobena spodbuda več ne
pomaga
prišla sem do meje

te meje ne more prestopiti še moj
dvojnik

zaklenjena je

mogoče pa umiramo že tukaj


ENGLISH:

slippery reserves
a rug

my thoughts resisting
 a pencil unwilling to write

a ruler ruling

no stimulation is
helpful
I arrived to the border

that can’t be crossed even by my
twin

it is locked

perhaps we are already dying on this side       

Translated by Sonja Kravanja.močni prizori
kako se sestavljajo
besede?
beri iskre
reši bežno

izdaja na vsakem
koraku: jaz sebe,
ti sebe, oba
vse

dal sem ti vse, česar ne bi
mogel dati komu drugemu,
ker ni ti

avtomatizem zapisovanja
asociacij
sprotnih poudarkov
nevpogledov, neuvidov
misunderstandings

površno znanje =
omejenost

zaprtost
v ta
krog


ENGLISH:

powerful scenes
how are words being
composed?
read  the sparks
save the fleeing

betrayal on each
step: I betray myself,
you yourself, both of us
everything

I gave you everything, which I wouldn’t
 to anyone else,
because they aren’t you

the automatism of recording
associations
simultaneous accentuations
non-insights, non-comprehensions
misunderstandings

shallow knowledge=
narrow-mindedness

shut
inside this
circle

Translated by Sonja Kravanja.moj vrtiček ima tri
vrstice:
prva je rdeča,
druga rumena
in tretja zelena

vse tri so
izmišljene


ENGLISH:

my little garden has three
lines:
the first is red,
the second yellow
the third green

all three
invented

Translated by Sonja Kravanja.kam naj se obrnem
da bi prispela
k resnici?
zakaj imam potrebo govoriti
o površinah, na svoj način?
kam se je skril potencial?
je sploh
bil

potencial je izposojen
material
to je tako, kot da ga
ne bi bilo

beži, beži, sultan!

morje gori


ENGLISH:

where should I turn to
to arrive at
truth?
why this need to speak
about surfaces, in my own language?
where did a potential hide?
did it exist
at all

potential is a borrowed
material
and this is like it never
was

flee, flee, sultan!

the sea is burning

Translated by Sonja Kravanja.


Warning: Use of undefined constant sl - assumed 'sl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 100

Warning: Use of undefined constant en - assumed 'en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 101

author's texts

Literary association IA

The 9th Golden Boat Poetry Translation Workshop 2011

The 9th Golden Boat International Translation Workshop 2011

IN MEDIA:

Primorske novice, 4. 9. 2011

Radio Slovenija, Program ARS, Kulturna panorama, 3. 9. 2011

This year's traditional 9th Golden Boat International Poetry Translation Workshop 2011 will be held from 28th August to 4th September in Škocjan in the Karst in Slovenia. This year's guests come from eight countries: Pamela Uschuk and William Root from USA, Martina Hefter and Jan Kuhlbrodt from Germany, Jonáš Hájek and Jana Šnytová from Czech Republic, Esa Hirvonen from Finland, Dražen Katunarić from Croatia, Amir Talić from Bosnia and Herzegovina, Isabella Panfido from Italy, Catherine MacCarthy from Ireland, Alja Adam, Tatjana T. Jamnik, Marjan Strojan, Špela Sevšek Šramel, Slavo Šerc from Slovenia. The workshop will be led by Iztok Osojnik. As every year, the workshop is dedicated to nurturing live contacts in the West European, Central European and Slavic triangle, linking towns and major European literatures of the east and the west, co-organizing festivals, symposia, meetings and workshops, the international recognition of Škocjan as a modern literary hub and the encouragement and dissemination of original poetry and translations in Slovenia and abroad. The successful promotion of Slovenian poet Srečko Kosovel in the UK and the USA will soon be followed by a new monograph on Kosovel in Polish and the international publication of a new wave of Slovenian classics (Cankar, Strniša, Detela). The Golden Boat participants will present their work on two free, public readings: 1st September at 8 p.m. in Škocjan in the Karst and 2nd September at 7.30 p.m. at the Trubar House of Literature in Ljubljana. For more information see www.ia-zlaticoln.org.

The Golden Boat Workshop is organized by the Literary Association of IA in collaboration with Cultural-Artistic Association of Polica Dubova, Tourist Association Škocjan, Cultural Association Vilenica, magazine Monitor ZSA, KUD France Preseren, Regional Community Alps-Adriatic and journals / publishing houses Apokalipsa and Poetikon.
The workshop is supported by Slovenian Book Agency, Krka, d. d., Škocjan Caves Park, publisher Pighog Press (England), FILI (Finland), Inn at Vncku, Cuisle Limerick  Festival (Ireland), SKD Sežana, Trubar House of Literature, Okarina, d. o. o., Association Triglav-Rysy (Poland).

PROGRAM
Sunday, 28th August - arrivals
19:00 – Welcome dinner

Monday, 29th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
19:00 – Dinner

Tuesday, 30th August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
14:30 – Excursion (Škocjan caves)
19:00 – Dinner

Wednesday, 31st  August
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
15:00 – Walking excursion
19:00 – Dinner

Thursday, 1st September
9:30 – Working session
13:00 – Lunch
18:30 – Dinner
20:00 – The Golden Boat reading Škocjan

Friday, 2nd September
9:30 – Working session
12:30 – Lunch
14:00 – Departure for Ljubljana
19:30 – The Golden Boat Reading at the
 Trubarjeva hiša literature (Trubar’s House of Literature) in Ljubljana

Saturday, 3rd September
9:30 – Session on translating poetry
13:00 – Lunch
15:00 – Excursion to Tomaj
20:00 – Farewell Dinner

Sunday, 4th September
Departure after breakfast

Zlati Čoln 2010