EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Tatjana Jamnik

1976, Slovenija

Tatjana T. Jamnik (1976) je slovenska pesnica, pisateljica, prevajalka, urednica, založnica in organizatorica literarnih prireditev v Sloveniji in tujini. Diplomirala je iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je izdala pesniško zbirko Brez, trenutno pripravlja zbirko kratke proze Neznosna lahkost, lahkost. Njene pesmi in kratke zgodbe so bile objavljene v slovenskih in tujih literarnih revijah in antologijah, prevedene so v angleščino, češčino, francoščino, hrvaščino, japonščino, nemščino, poljščino, slovaščino in srbščino. Preživlja se kot prevajalka češke in poljske literature (priznanje za najboljšega mladega prevajalca 2009), urednica, lektorica in učiteljica slovenščine kot tujega jezika. Je predsednica KUD Police Dubove. Leta 2011 se je z Barbaro Korun pridružila pobudi Taje Kramberger in soustanovila Mednarodno literarno nagrado KONS®.

TRAKTAT O KONCU SVETA

mogoče pa že
umiramo

počasi
z občutkom
za estetiko
in predvsem
javni red in
rime

prsi visijo
kot dve orjaški
prašičji dojki

a prazne
neuporabne

od kod
ta veter
od kod
to polje
zakaj
to klanje

človek ni žival
pa tudi zver ne

človek
je bitje
ki si ne zasluži
izpeljanke človeški

kaj šele

človečanstvo

 

ENGLISH:


TREATISE ON THE END OF THE WORLD

maybe we are already
dying

slowly
with a sense
of aesthetics
and above all
of the public order and
rhymes

a bosom hanging
like two giant
pig’s teats

but dry
useless

from where
this wind
from where
this field
why
this slaughtering

man is no animal
and neither a beast

man
is a being
unworthy of
the derivative human

let alone

humanity

Translated by Sonja Kravanja.



kakor se črke
debelijo in zaokrožajo
tako se redijo
papirnati pojmi

kot bi se prepojili
z mastjo
zločinov

maslo na glavi
ne srbi
lasje pa se ti lepo
svetijo

in tako s cinizmom
ubiješ
sleherno sled
življenja

vsako
drobtinico gibanja
dihanja, presnavljanja

eksploatiraš
uničuješ
vse
se

 



ENGLISH:

just like the letters
are getting fat and round
so are
paper constructs

as if soaked
by the fat
of crimes

butter on the head
doesn’t itch
but it gives your hair a lovely
shine

and so with cynicism
you kill
every trace
of life

every
crumb of movement
of breathing, of metabolism

you exploit
destroy
everything
and
self

Translated by Sonja Kravanja.



drseča zaloga
preproga

misli se mi upirajo
pisalo ne piše

črtalo črta

nobena spodbuda več ne
pomaga
prišla sem do meje

te meje ne more prestopiti še moj
dvojnik

zaklenjena je

mogoče pa umiramo že tukaj


ENGLISH:

slippery reserves
a rug

my thoughts resisting
 a pencil unwilling to write

a ruler ruling

no stimulation is
helpful
I arrived to the border

that can’t be crossed even by my
twin

it is locked

perhaps we are already dying on this side       

Translated by Sonja Kravanja.



močni prizori
kako se sestavljajo
besede?
beri iskre
reši bežno

izdaja na vsakem
koraku: jaz sebe,
ti sebe, oba
vse

dal sem ti vse, česar ne bi
mogel dati komu drugemu,
ker ni ti

avtomatizem zapisovanja
asociacij
sprotnih poudarkov
nevpogledov, neuvidov
misunderstandings

površno znanje =
omejenost

zaprtost
v ta
krog


ENGLISH:

powerful scenes
how are words being
composed?
read  the sparks
save the fleeing

betrayal on each
step: I betray myself,
you yourself, both of us
everything

I gave you everything, which I wouldn’t
 to anyone else,
because they aren’t you

the automatism of recording
associations
simultaneous accentuations
non-insights, non-comprehensions
misunderstandings

shallow knowledge=
narrow-mindedness

shut
inside this
circle

Translated by Sonja Kravanja.



moj vrtiček ima tri
vrstice:
prva je rdeča,
druga rumena
in tretja zelena

vse tri so
izmišljene


ENGLISH:

my little garden has three
lines:
the first is red,
the second yellow
the third green

all three
invented

Translated by Sonja Kravanja.



kam naj se obrnem
da bi prispela
k resnici?
zakaj imam potrebo govoriti
o površinah, na svoj način?
kam se je skril potencial?
je sploh
bil

potencial je izposojen
material
to je tako, kot da ga
ne bi bilo

beži, beži, sultan!

morje gori


ENGLISH:

where should I turn to
to arrive at
truth?
why this need to speak
about surfaces, in my own language?
where did a potential hide?
did it exist
at all

potential is a borrowed
material
and this is like it never
was

flee, flee, sultan!

the sea is burning

Translated by Sonja Kravanja.


Warning: Use of undefined constant sl - assumed 'sl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 100

avtorjeva besedila


Warning: Use of undefined constant en - assumed 'en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 101

Literarno društvo IA

9. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011

9. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011

V MEDIJIH:

Primorske novice, 4. 9. 2011

Radio Slovenija, Program ARS, Kulturna panorama, 3. 9. 2011

Radio Slovenija, Program ARS, Kulturna panorama, 3. 9. 2011

Letošnja tradicionalna 9. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2011 bo potekala med 28. avgustom in 4. septembrom v Škocjanu na Krasu. Letošnji povabljenci prihajajo iz 9 držav: Pamela Uschuk in William Root iz ZDA, Martina Hefter in Jan Kuhlbrodt  iz Nemčije, Jonáš Hájek in Jana Šnytová iz Češke, Esa Hirvonen iz Finske, Dražen Katunarić iz Hrvaške, Amir Talić iz BiH, Isabella Panfido iz Italije, Catherine MacCarthy iz Irske, Alja Adam, Tatjana T. Jamnik, Marjan Strojan, Špela Sevšek Šramel, Slavo Šerc iz Slovenije. Tudi letos bo delavnico vodil Iztok Osojnik. Kot vsako leto bo tudi letos posvečena ohranjanju živih stikov na področju zahodnoevropskega, srednjeevropskega in slovanskega trikotnika, povezovanju manjših in večjih evropskih literatur na vzhodu in zahodu, soorganiziranju festivalov, simpozijev, srečanj, delavnic, širjenju sodobnega literarnega vozlišča v Škocjanu in mednarodnem uveljavljanju poezije v izvirnikih in prevodih doma in na tujem. Po uspešni uveljavitvi Kosovela v Veliki Britaniji in ZDA bosta kmalu sledila nova monografija v poljskem jeziku in mednarodno uveljavljanje novega vala slovenskih klasikov (Cankar, Strniša, Detela). Udeleženci Zlatega čolna bodo svoje delo predstavili na dveh literarnih branjih: 1. septembra ob 20. uri v Škocjanu na Krasu in 2. septembra ob 19.30 uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org. Vsi programi so javni. Vstop je prost.

Delavnico organizira Literarno društvo IA v sodelovanju z Kulturno-umetniškim društvom Police Dubove, Turističnim društvom Škocjan, Kulturnim društvom Vilenica, revijo Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regionalno skupnostjo Alpe-Jadran ter revijama/založbama Apokalipsa in Poetikon.
Delavnico so podprli Javna agencija za knjigo RS, Krka, d. d.., Park Škocjanske jame, založba Pighog (Anglija), FILI (Finska), gostilna pri Vncku, Literary festival Pulse (Irska), SKD Sežana, Trubarjeva hiša literature, Okarina, d. o. o., Društvo Triglav-Rysy (Poljska).

PROGRAM
Nedelja, 28. avgust
19.00 – pozdravna večerja

Ponedeljek, 29. avgust
9.30 – začetek delavnice
13.00 – kosilo
19.30 – večerja

Torek, 30. avgust
9.30 – delovni sestanek
13.00 – kosilo
14.30 – obisk jame
19.30 – večerja

Sreda, 31. avgust
9:30 – delovni sestanek
13.00 – kosilo
15.00 – izlet po okolici
19.30 – večerja

Četrtek, 1. september
9.30 – delovni sestanek
13.00 – kosilo
18.30 – večerja
20.00 – branje v Škocjanu (cerkev sv. Kacijana)

Petek, 2. september
9.30 – delovni sestanek
12.30 – kosilo
14.00 – Odhod v Ljubljano
19.30 – Branje v Trubarjevi hiši literature

Sobota, 3. september
9.30 – pogovor o prevajanju
13.00 – kosilo
15.00 – obisk Tomaja
19.00 – večerja

Nedelja, 4. september
odhod po zajtrku

 

Zlati Čoln 2010