EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Tatjana Jamnik

1976, Slovenija

Tatjana T. Jamnik (1976) je slovenska pesnica, pisateljica, prevajalka, urednica, založnica in organizatorica literarnih prireditev v Sloveniji in tujini. Diplomirala je iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je izdala pesniško zbirko Brez, trenutno pripravlja zbirko kratke proze Neznosna lahkost, lahkost. Njene pesmi in kratke zgodbe so bile objavljene v slovenskih in tujih literarnih revijah in antologijah, prevedene so v angleščino, češčino, francoščino, hrvaščino, japonščino, nemščino, poljščino, slovaščino in srbščino. Preživlja se kot prevajalka češke in poljske literature (priznanje za najboljšega mladega prevajalca 2009), urednica, lektorica in učiteljica slovenščine kot tujega jezika. Je predsednica KUD Police Dubove. Leta 2011 se je z Barbaro Korun pridružila pobudi Taje Kramberger in soustanovila Mednarodno literarno nagrado KONS®.

V SLOVENŠČINI:
ČRNA BOGINJA.
Na obronku gozda
straži
vhod/izhod.
Da ostaja pretočen
za bele postave.
Drsijo sem in tja,
noter, ven.
Oblika gozda se spreminja.
Plahni in se napihuje.
Ne diha,
utripa.
Rezilo noža se obrača.
Oho.
Ho ho.
Sredi mene štiha
zemljo.
Kot da bi lahko iz teh tal
kaj zraslo.
Sprašujem in vlečem
koreninice nazaj
dol dol.
Obrazi, ki jih nosi mimo,
molčijo.
Z odprtimi očmi.
Zdrznem se in sežem
vanje.
Skoznje.
Ni jih.
Vse je
samo
v moji
glavi. 


ENGLISH:
The Dark Goddess

At the forest’s edge
she stands guard
over both directions
to ensure smooth passage
for the figures in white.
These glide back or forth,
out or in.
The shape of the forest changes.
shrinks, inflates again.
This is not breathing;
it throbs.
The blade of the knife turns.
Oh?
Ah, yes!
Deep inside me it turns
the soil.
As if something might have grown
in this ground.
I ponder, and draw
the roots back
down, down.
The faces which float by
keep their silence.
Their eyes are wide open.
Shuddering, I reach
into them.
Through them.
They are not there.
This is all
simply
in my
mind.

from the Slovenian of Tatjana T Jamnik
translated by Paddy Bushe

NA HRVATSKOM:
Crna boginja

Na kraju šume
ona drži stražu tamo gde je
ulazak/ izlazak,
Da bi sačuvala prolaz
za bijele figure.
One se njišu naprijed i nazad,
unutra, van.
Oblik šume se mijenja.
smanjuje se i povećava.
To nije disanje,
to je podrhtavanje.
Oštrica noža se okreće.
Oho.
Ho ho.
posred mene okopava se
zemlja.
Možda i nešto izraste
iz tog tla.
Pitam i izvlačim
korijenje nazad
dolje dolje.
Lica koja su nošena mimo mene
šute.
S očima širom otvorenim.
Trgnula sam se i dopirem
u njih.
Kroz njih.
Ona ne postoje.
Sve je to
samo
u mojoj
glavi.
 
Prijevod: Darija Žilić


PO SLOVENSKY:
Čierna Bohyňa

Na okraji lesa
stráži
vchod/východ.
Aby ostala priechodná
pre biele postavy.
Kĺžu sa sem a ta,
dnu, von.
Tvar lesa sa premieňa.
Zmenšuje sa a nafukuje.
Nedýcha,
pulzuje.
Čepeľ noža sa obracia.
Oho.
Ho ho.
Uprostred mňa si hĺbi
zeminu.
Ako keby na takej pôde
mohlo čosi rásť.
Čudujem sa a kreslím
korene naspäť
dole, dole.
Tváre, ktoré sa niesli popri mne,
mlčia.
S otvorenými očami.
Zaškľabím sa a siahnem
po nich.
Cez ne.
Niet ich.
Všetko je
iba
v mojej
hlave.

Do slovenčiny preložil Ján Gavura


V SLOVENŠČINI:
V MENI JE OBOJE.
Kal in črnina.
In kar ne morem ven.
Slišim, kako me kličejo.
Glasovi se nazadnje oddaljijo.
Vsak po svoji poti
odhitijo iskat sebe
v druga drevesa.
Tenko stebelce čaka,
da ga kdo pohodi.
Bistro zagledano v temo
meditira o mračinah.
Vtikam se v druge,
dobesedna
izgubljam sebe.
Vzkliti, kaliti.
Potencial
še ni vse.
Koliko zmorem nesti tvojega
bremena. In koliko ti mojega.
Podre že en zadegaj.
Zmečka kot mravljo podplat.
Speštana trava se ne dvigne.
Tako samotno je tukaj.
Daj naloži
mi še kaj.
 

ENGLISH:
THERE IS BOTH IN ME.
A germ and blackness.
And I just can’t get out.
I hear them calling me.
The voices finally go away.
Each on their own way
they are rushing to look for themselves
in other trees.
Thin little stalk is waiting
to be trampled on.
Brightly staring into dusk,
it meditates on darkness.
I am meddling in others,
when I’m literal,
I’m losing myself.
To germinate, to sprout.
A potential
is not all.
How much of your burden
I am able to carry. And you, how much of mine.
A small weight can tear you down.
It crushes you, being crushed like an ant by a sole.
Crumpled grass will not go up.
It is so lonely here.
Come on, put
some more load on me.


V SLOVENŠČINI:
KAKO NAJ ZBUDIM KAL, DA BO PREDRLA OVOJ?
Naj kar sedem in pišem? Prav to sem naredila. Pa je
vse za odmet, se mi zdi.
Ni mi dobro, ampak saj mi nikoli ni bilo.
Oddaljevanje po zbližanju trga.
Raztrgat me je hotelo,
me hoče, vsakič znova.
Ko pride gospa lepega
obraza, čeprav v letih, in mirno,
pomirjujoče pove
resnico v obraz. Ne moreš
si zatiskat oči, ne moreš
zavijat z njimi, niti
vihat nosu.
Kaj češ, je že tako.
Ljudje pa odhajajo, odhajajo.
V večna lovišča, vsak v svoj
svet, že kam. Mogoče pa
odhajam jaz. Pridi, kličem.
Mislim pa: Odidi. Odidi,
kričim. In moledujem:
Pridi.
Razprta skala.
Iz tebe ne brizga izvir.
Vse je bil samo privid.
Sezam,
zapiraš se. 

ENGLISH:
HOW TO WAKE A GERM, SO THAT IT COULD PENETRATE THE WRAPPER?
Should I just sit down and write? That's exactly what I did. But everything is to be dumped, I think.
I don't feel well, but, to be true, I never did.
Distancing after getting close is tearing.
It was tearing me apart,
it is tearing me apart, every single time.
And then a lady comes, with a beautiful
face, although getting old, and she peacefully,
calmingly tells
the truth into the face. You can not
close your eyes to this, you can not
turn them around, nor
turn up your nose.
Yeah, that’s the way it is.
And people are leaving, leaving.
In the eternal hunting grounds, each in its
world, wherever. But maybe
I am leaving. Come, I'm calling.
But I think: Leave. Leave,
I scream. And then I beg:
Come.
A rock put asunder.
There is no spring jetting out of you.
It was all just an illusion.
You are closing,
Sesame.


V SLOVENŠČINI:
MRTVI SE VRAČAJO, PIŠEŠ.
Živi odhajajo. Zmerom ista zgodba.
Tisoč in en obet.
Zgodbe se spet razblinjajo.
Zbiram okruške mozaika,
zdrobljenega, odplavljenega.
Slike več ni.
Utrgala se je in odletela neznano
kam. Utrgal si se in izpuhtel.
Izparela si.
Upirat se nima smisla.
Vztrajat nima smisla.
Kričat nima smisla.
Zbolet nima smisla.
Pike. Piki.
Kapica na i.
Želod razpada v podrastju.
Odpri usta. Nastavi jih
za vodo. 

ENGLISH:
THE DEAD ARE BACK, YOU WRITE.
The living are going away. Always the same story.
A thousand and one promise.
Stories are disappearing again.
I collect the splinters of mosaic –
crushed, washed away.
The picture is gone.
It went up and flew to some unknown
place. You went up and vanished.
You evaporated.
There is no point in resisting.
There is no point in persisting.
There is no point in yelling.
There is no point in getting ill.
Dots. Bites.
A cap over the letter i.
An acorn is falling apart in the brushwood.
Open your mouth. Place it underneath
to get some water.

NIHONGO:
死者は戻る、とあなたは書く
                タチアナ・テ・ヤムニック(訳 新井高子)

向こうへ行ってしまったよ、生きてる人は。いつものことさ
一千と一の約束
お話は、また消えようとしている
私は集める、砕かれて押し流された
モザイクのかけらを、
全体の像は崩れ、
どこかへ漂い、なくなってしまったけれど。
あなたもまたどこかへ行き、いなくなってしまったね
蒸気になって消えたんだ、あなたは
くい止めることはできない
しぶとくもできない
叫ぶこともできない
病むことさえできない
点、斑点、
「i」 という字がかぶった帽子
ほら、梢から落ちてきたよ、帽子をかぶった実が
口を開けてよ、
水を飲むように喉元に入れてよ、どんぐりを。


訳注)スロベニアでは、どんぐりは宇宙の種、万物のはじまりのシンボルに捉えられている。

Nihongo-yaku: Takako Arai


PO SLOVENSKY:
MŔTVI SA VRACAJÚ, PÍŠEŠ.
Živí odchádzajú. Stále ten istý príbeh.
Tisíc a jeden prísľub.
Príbehy sa znovu vytrácajú.
Zbieram útržky mozaiky –
rozdrvené a odplavené.
Obrazu viac niet.
Zdvihla som sa a odletela do neznáma.
Zdvihol si sa a zmizol.
Vyparila si sa.
Brániť sa nemá zmysel.
Nástojiť nemá zmysel.
Kričať nemá  zmysel.
Ochorieť nemá zmysel.
Bodky. Bitky.
Bodka nad i.
Žaluď sa rozpadá v raždí.
Otvor ústa. Nastav ich
vode.

Do slovenčiny preložil Ján Gavura


V SLOVENŠČINI:
ČUTNO ZAZNAVANJE ZMANJŠANO NA MINIMUM.
Drvim, drvim. Pa še zmerom ne dohajam.
Po lestvici gor, po lestvici dol.
Palec je v obračanju. Nič novega.
Vse moje predstave so padle.
Nad njimi rezilo.
Ko pade, jih razseka na pol,
razletijo se kot čebula.
Na silo pisat se ne da.
Z odločitvijo še manj.
Prideš v eno tako
posebno stanje, pa je.
Ampak to je čebula.
Kar lupi jo, dokler ne boš
ostala praznih rok.
Začelo je zmrzovat.
Pečka kupljena,
gorivo kupljeno,
samo še prižgat. Ampak
to je tako
zapleteno. 


ENGLISH:
SENSUAL PERCEPTION FULLY MINIMIZED.
I am rushing, rushing. But I still don’t keep in pace.
Up the ladder, down the ladder.
The thumb is in the process of turning. Nothing new.
All my ideas have fallen.
Above them – a blade.
Once it falls, it cuts them in half,
they disperse like an onion.
You can’t force yourself writing.
Even worse to decide to.
You just come into some
special state, and there it is.
But this is the onion.
Yes, keep peeling it, until you
are left empty-handed.
It started to freeze.
The stove is purchased
fuel purchased,
all I need to do, is to light it up. But
that is so
complex.


V SLOVENŠČINI:
ŽELOD.
Pest želodov.
Snemam jim kapice.
Kapice so skledčke.
V vrsto jih postavljam.
Padi, kaplja,
zagugaj kapico.
Želod, želodek,
iz tebe je pognal
hrast.
S pospešeno hitrostjo
se mrhovina spreminja nazaj
v medveda. 

 

ENGLISH:
AN ACORN.
A handful of acorns.
I take their caps down.
The caps are small bowls.
I am putting them in a row.
Fall, the drop,
swing the cap!
Acorn, little acorn,
an oak
grew out of you.
Carrion is changing back
into a bear
with an accelerated speed.

 

PO SLOVENSKY:
Žaluď

Hrsť žaluďov.
Snímam z nich klobúčiky.
Klobúčiky sú mištičky.
Ukladám ich do radu.
Spadni, klobúčik,
odhoď klobúk.
Žaluď, žaludík,
vyrástol z teba
dub.
So zvyšujúcou rýchlosťou
sa zdochlina premieňa
späť na medveďa.

Do slovenčiny preložil Ján Gavura


Warning: Use of undefined constant sl - assumed 'sl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 100

avtorjeva besedila


Warning: Use of undefined constant en - assumed 'en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 101

Literarno društvo IA

10. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2012

Bogdan Macarol: Kosovel postaja svetovni pesnik (Primorske novice, 1. 9. 2012)

 

10. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2012

 

Letošnja tradicionalna 10. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2012 bo potekala med 26. avgustom in 2. septembrom v Škocjanu na Krasu in Ljubljani. Letošnji povabljenci prihajajo iz 10 držav: Darija Žilić (Hrvaška),  Will Root (ZDA), Emilio Coco (Italija), Arai Takako (Japonska), Paddy Bushe (Irska), Martin Warmuz (Poljska), Tatjana Jamnik, Gašper Torkar, Gašper Malej, Dejan Koban, Lenka in Matej Kranjc (vsi Slovenija), Jan Gavura,  Miroslava Gavurová, (Slovaška) in Henning H. Bergsvig (Norveška).
Tudi letos bo delavnico vodil Iztok Osojnik. Kot vsako leto bo poleg vzajemnega prevajanja sodelujočih tudi letos posvečena ohranjanju živih stikov na področju zahodnoevropskega, srednjeevropskega in slovanskega trikotnika, povezovanju manjših in večjih evropskih in svetovnih literatur na vzhodu in zahodu, soorganiziranju festivalov, simpozijev, srečanj, delavnic, širjenju sodobnega literarnega vozlišča v Škocjanu in mednarodnemu uveljavljanju poezije v izvirnikih in prevodih doma in na tujem. Po uspešni uveljavitvi Kosovela v Veliki Britaniji in ZDA je letos sledila nova monografija Srečka Kosovela v poljskem jeziku (sozaložba KUD Police Dubove, Slovenija, in Instytut Mikołowski, Poljska) in mednarodno uveljavljanje novega vala slovenskih klasikov (Strniša, Detela). Udeleženci Zlatega čolna bodo svoje delo predstavili na dveh literarnih branjih: 30. avgusta ob 20. uri v Škocjanu na Krasu in 31. avgusta ob 19. uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org. Vsi programi so javni. Vstop je prost.

Delavnico organizira Literarno društvo IA v sodelovanju z Kulturno-umetniškim društvom Police Dubove, Turističnim društvom Škocjan, Kulturnim društvom Vilenica, Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regionalno skupnostjo Alpe-Jadran ter revijama/založbama Društvo Apokalipsa in Monitor.

Delavnico so podprli Javna agencija za knjigo RS, Krka, d. d., Park Škocjanske jame, Univerza Meiji (Japonska), FILI (Finska), gostilna Pri Vncku, Literary Festival Pulse (Irska), SKD Sežana, Trubarjeva hiša literature, Okarina, d. o. o., Društvo Triglav-Rysy (Poljska), Sampark Publishing House (New Delhi-London).

PROGRAM

nedelja, 26. avgust – prihod
19.00 – pozdravna večerja

ponedeljek, 27. avgust
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
19.00 – večerja

torek, 28. avgust
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
14.30 – izlet (Škocjanske jame)
19.00 – večerja

sreda, 29.  avgust
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
15.00 – sprehod po okolici
19.00 – večerja

četrtek, 30. avgust
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
18.30 – večerja
20.00 – branje v Škocjanu

petek, 31. avgust
9.30 – delavnica
12.30 – kosilo
14.00 – odhod v Ljubljano
19.30 – branje v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani

sobota, 1. september
9.30 – pogovor o prevajanju poezije
13.00 – kosilo
15.00 – izlet v Tomaj
20.00 – poslovilna večerja

nedelja, 2. september
odhod po zajtrku

Zlati Čoln 2010