EN / SLO

Warning: Use of undefined constant Ymd - assumed 'Ymd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 42

Dejan Koban

1979, Slovenija

Skupaj z Veroniko Dintinjana organizira pesniške večere in festival Mlade rime. Njegova knjiga poezije Metulji pod pritiskom je izšla v samozaložbi. Njegove pesmi so bile objavljene v revijah Idiot in Poetikon. S svojo poezijo je sodeloval na kompilaciji Rokerji pojejo pesnike. Svoje pesmi interpretira v glasbeni zasedbi Nevemnevem. Rad bere Allena Ginsberga in Katjo Plut. Njegovi najljubši avtorji so trenutno še Blaž Božič, Monika Vrečar, Kristina Hočevar, Gregor Podlogar, Blaž Iršič in Glorjana Veber. V zadnjem času pogosto spreminja stavek "Poezija je kul" v "Poezija je bistvena".

V slovenščini:
danes je ravno ta moment

vprašala si me,
zakaj ne maram pisati ljubezenskih pesmi.

nič kaj pametnega ti nisem odgovoril,
le stopil sem vase
& razmišljal,
kako sediva sredi mesta,
ljudje hodijo sem
& tja,
pijeva vsak svojo drugo kavo z mlekom.

vsake toliko mi kaj rečeš,
jaz iz svojega drugega obraza
(da ne bi izpadel nevljuden)
odgovarjam,
v sebi pa gorim od ugotovljenega;
jaz - rjavi zajec - ti - bel oblak.

gledam v nebo,
oblakov je na tisoče,
deset tisoče,
po polju pa raste trava,
grmovje
& moje turbo utripajoče srce se podi v rože,
jih trga,
žveči,
žre,
slabo mu je že od vse te lepote.

na nebu še vedno mnogi,
mnogi oblaki.

meni je ostala le majhna zajčja šapa -
obesek za ključe.

božam se s tačico po licih -
nobenega ključa nimam več
za svojo
majhno
zajčjo
pamet.English:
TODAY JUST HAPPENS TO BE SUCH A DAY

You asked me
why I don't like writing love poems
I had no smart answer
I went inside myself
and thought about
how we are sitting in the city centre
and people are walking on by
and we are drinking our second latte
and now and then you say something
and I answer with my other face
(not to be impolite)
but inside I burn with the knowledge
of seeing myself as a small brown rabbit
and you as a white cloud.
I look at the sky
and there are thousands of clouds,
tens of thousands,
and in the fields there are grasses
and bushes
and my turbo engine beating rabbit heart runs into the flowers
plucking them
chewing them
gorging on them,
it is sick with all this beauty,
while in the sky there are still many,
many clouds,
I am left only with a tiny rabbit paw
a key pendant
to caress my cheeks with,
I have no key to unlock my small rabbit brain.

Translated by Veronika Dintinjana (2011)V slovenščini:
kar nekaj koncev & komaj ena tretjina začetka

bila si zavita v cigaretni dim,
podobna ličinki,
ki se nikakor ne želi izvaliti
& z barvo mladih kril pobegniti iz sebe.

rahlo kurbirski jazz je igral v ozadju
& spremljal najine poglede.
precej noro so švigale oči,
nikakor nama takrat ni bilo dovolj gledanja.

pregledala sva praktično vse;
slike na stenah,
polne
& prazne pepelnike.
seštevala
& odštevala sva ogorke.
listala stare revije o opremljanju stanovanj.

opazovala tiste,
ki so izstopali
& tiste,
ki so vstopali skozi velika steklena vrata.

& pregledovala sva svoje besede.
prav zares natančno sva jih izbirala.
zraven naju je sramežljivo spremljal
rahlo kurbirski jazz.

zunaj,
za steklenimi vrati je vse padalo -
od listja,
odvečnih glagolov,
sestreljenih golobov
do preluknjanih jader,
napačno seštetih želja
& namagnetenih dotikov.

vse je padalo,
vse
& midva sva sedela pri miru,
se vsake toliko spogledala,
na robu večera preštevala še sebe
& odštevala zapoznele korake,
raztrgane čipke,
mrzle dlani,
trepet.

& na koncu konca je prišel natakar,
nama dal račun.
ti si plačala,
jaz sem ti pomagal obleči plašč
& ti odprl velika steklena vrata.

odšla si ven,
jaz pa sem se spotaknil ob nametano listje,
odvečne glagole,
sestreljene golobe,
preluknjana jadra,
napačno seštete želje,
namagnetene dotike
& padel v kanalizacijo.

klical sem te,
kako glasno sem te klical ...

bila si že daleč -
iskala si naslednji bar
z rahlo kurbirskim
jazzom.English:
MORE THAN A DOZEN ENDINGS AND ONLY ONE THIRD OF A BEGINNING

Enveloped in cigarette smoke
you resembled a butterfly larva
that refuses to metamorphose
and with its colourful wings escape itself.
A slightly slutty jazz played in the background,
as we were watching,
the eyes moved like mad,
we couldn't get enough of looking
we examined everything
pictures on walls
full and empty ash trays in the bar
we summed up all the extinct cigarettes
and flipped through old interior design magazines
watched those who entered through the big glass door
and those who left
and we carefully watched our words
we picked them with such precision
and all this time the slightly slutty jazz played in the background,
outside
behind the glass windows
everything was falling
from leaves
to redundant verbs
and shot down pigeons
to ripped sails
erroneously summed up desires
and electrified touches
all was falling down
all
and we sat still
and from time to time looked at each other
and ended by adding up ourselves to the equation
subtracting belated steps
ruffled lace
cold hands
the trembling
and at the end of it all came the waiter
and handed us the bill
you paid
and I helped you with your coat
and opened the big glass door for you
you stepped out
but I tripped over
the redundant verbs
shutdown pigeons
ripped sails
miscalculated desires
and electrified touches
and fell into the sewer.
I called for you,
how loudly I called for you,
but you were already far away,
looking for another bar with slightly slutty jazz.

Translated by Veronika Dintinjana (2011)V slovenščini:
žretje

Ko stojiš na koncu hodnika,
sam,
s strahom vstopiti nazaj v sobo številka deset,
ko stojiš na hodniku,
sam,
z veliko kroglo pritiska na sencih,
ko stojiš na koncu hodnika,
sam,
s tresavico v rokah,
ko stojiš na koncu hodnika,
sam,
z zahajajočim soncem v očeh,
ko stojiš na koncu hodnika,
sam,
na ustnicah sprejeta diagnoza,
ko stojiš na koncu hodnika,
sam,
rezultat ne da več kot dva meseca,
ko stojiš na koncu hodnika,
sam,
& skrivaš prve solze,
trepetaš izoliran med belim kvadratom neznancev
& vpet med spomine preteklosti
& preteklosti osebe v sobi številka deset,
ki spi,
lyrica,
lyrica,
75 mg,
spi,
sklepi omehčani,
veke s težo črnega helikopterja,
trepetaš izoliran med prozornimi besedami vse bo še v redu
& oteženim dihanjem osebe v sobi številka deset,
sam,
sama sta,
vse okrog pa polno težkih korakov
& histerije
& sterilnega vonja
& lateks rokavic,
lyrica,
lyrica,
75 mg,
0 zavesti,
ti sam z osebo v sobi številka deset,
na hodniku polno brez veznega besedičenja,
polnilo bolečine,
v sobi številka deset pa le ti
& oseba iz sobe številka deset,
konec korakov,
v sobi številka deset,
konec besed,
v sobi številka deset,
evtanazija bližine,
iz sobe številka deset,
ko ne moreš več zdržati,
ker je ne prepoznaš,
osebe v sobi številka deset,
nekoč mati
& ti na koncu hodnika sin,
nekoč,
sam si zdaj,
sam zapreš za sabo vrata prazne sobe številka deset.English:
EATEN AWAY

As you stand at the end of the hallway
alone
fearing to enter the room No. 10
as you stand in the hallway
alone
a giant sphere pressing down your temples
as you stand at the end of the hallway
alone
with tremor in both hands
as you stand at the end of the hallway
alone
sun setting behind your eyes
as you stand at the end of the hallway
alone
the acknowledged diagnosis on the lips
as you stand at the end of the hallway
alone
it adds up to no more than two months
as you stand at the end of the hallway
alone
hiding tears, trembling
isolated in a white square of strangers
bound by memories of your past
and the past of the person in the room No. 10
sleeping
Lyrica
Lyrica
75mg
asleep
joints lax
eyelids with a weight of a black helicopter
trembling, separated from a see-through »it will be all right«
and dyspnoea of the person in the room No. 10
alone
surrounded by heavy steps
hysteria
smell of disinfectants
and latex gloves
Lyrica
Lyrica
75mg
zero consciousness
You and the person in the room No. 10
a load of meaningless chatter,
with a filling of pain, in the hallway,
in the room just you and the person
from the room No. 10
no more steps
no more closeness
euthanasia of touches
you can no longer take it
you no longer recognize her
the person from the room No. 10
once your mother
and you at end of the hallway
once a son.
Now you are alone.
You close the door of the empty room No. 10 behind you.

Translated by Veronika Dintinjana (2011)Po slovensky:
zjedenie/zožratie

Keď stojíš na konci chodby
sám
so strachom vstúpiť do izby číslo desať
keď stojíš na chodbe
sám
s veľkou guľou pritlačenou na spánky
keď stojíš na konci chodby
sám
s triaškou v rukách
keď stojíš na konci chodby
sám
so zapadajúcim slnkom v očiach
keď stojíš na konci chodby
sám
na ústach určená diagnóza
keď stojíš na konci chodby
sám
ostávajú ti najviac tak dva mesiace
keď stojíš na konci chodby
sám
skrývaš prvé slzy,
trasieš sa izolovaný v bielom štvorci neznámych
spätý so spomienkami minulosti
a minulosti osoby z izby číslo desať
ktorý spí,
lyrica
lyrica
75mg
spí,
údy uvoľnené
viečka s váhou čiernej helikoptéry
trasieš sa izolovaný pred priesvitnými slovami, všetko bude v poriadku
a sťaženým dýchaním osoby v izbe číslo desať,
sám,
sama sta,
všade okolo plno ťažkých krokov
a hystérie
a sterilných pachov
a latexových rukavíc
lyrica
lyrica
75mg
0 vedomia
ty sám s osobou v izbe číslo 10,
na chodbe množstvo nezmesylných rečí,
plné bolesti,
v izbe číslo desať iba ty a
tá osoba z izby číslo desať
koniec krokov,
v izbe číslo desať,
koniec slov,
v osobe číslo desať,
eutanázia dotykov
už to viac nemôžeš vydržať,
už ju viac nespoznávaš
osobu z izby číslo desať,
kedysi tvojou matkou
a ty na konci chodby syn,
kedysi,
teraz si sám,
sám zatvoríš za sebou dvere na izbe číslo desať.

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
Netopirjevo mleko

prerivanje se ne ustavlja
v zakoračeno gnitje smo zašli
ni svetlobe

kapljanje
lorcapasoliniginsberg
kapljanje

stresemo opilke z lic
votlimo jabolka
TNT
vsi oblaki zbrani na zahodu

pijavke osedlane
mantramo kapljanje

super pesem
lorcapasoliniginsberg
izstreljuje torpeda

guernica rahlja
pearl harbor kopni
srebrenica razcveta

lorcapasoliniginsberg
piše manifest za prestreljene

kapljanje

kapljanje
privežeš se na raketoplan
preprečiš pok vesolja

galaksija ječi pod težo starih planetov
tisoče hitlerjev
bobni

svetost ihteEnglish:
BAT MILK

the jostling never stops
we are knee deep in putrefaction
there is no light
trickling
lorcapasoliniginsberg
trickling
we brush filings off our cheeks
we hollow out apples
TNT
all clouds gathered at the western front
leeches saddled up
we chant trickling
super poem
lorcapasoliniginsberg
is launching its torpedoes
Guernica softens
Pearl Harbour glistens
Srebrenica blooms
lorcapasoliniginsberg
write a manifesto for the bullet ridden
trickling
trickling
you tie yourself to the space shuttle
and stop the universe
from exploding
the galaxy groans under the weight of old planets
a thousand Hitlers
resounding
in the sanctified rage

Translated by Veronika Dintinjana (2011)Po slovensky:
Netopierie mlieko

strkanica sa nekončí
vstúpili sme do hnitia
niet svetla

kvapkanie
lorcapasoliniginsberg
kvapkanie

strasieme železné piliny z líc
vydlabeme jablká
TNT
všetky oblaky sa zbehli na západe

pijavice osedlané
mantrujeme kvapkanie

super báseň
lorcapasoliniginsberg
vystreľuje svoje torpéda

guernica mäkne
pearl harbor sa roztápa
srebrenica rozkvitá

lorcapasoliniginsberg
píše manifest za prestrelených

kvapkanie

kvapkanie
priviažeš sa na raketoplán
zastavíš chod vesmíru

galaxia dychčí pod váhou starých planét
tisíce hitlerov
bubnuje

posvätná zúrivosť

Preložil Ján GavuraV slovenščini:
druga polovica trza

vsi uspeli poskusi zbrani v škatli pod posteljo
odpiram se
pod reko ihtim
majhna lakota te spremlja po mestu
opomni te ko zmagaš
majhna lakota zaščemi
zastoj srca se meri v letih
nikoli nisem pretekel puščav
nikoli nisem popil neba
luščim kolobarje iz spodnjega telesa
odpiram se
postelja
praznost
belina seka z rdečo težo
tehniki v zelenih haljah
rdeče skandiranje
hrošči letijo skozi tapison
zgornje telo vstane
se razpre
lestenec meče zrkla
raz-um
labodi plavajo
majhna lakota pripeta na močna krila
vedno si predzadnji
enojec brez krmarja
brez smeri
lakota te majhniEnglish:
THE SECOND HALF OF SPASM

all successful attempts gathered in a box under the bed
I am opening up
I sob beneath the river
a small hunger accompanies my walk about town
it reminds you when you win
the small hunger
tickles
a heart arrest is measured in years
I've never run across the desert
I've never drunk the sky
I peel rings off my lower body
I am opening up
bed
emptiness
whiteness punches with its red weight
orderlies in their green scrubs
red steps
their trail
bugs flee through the carpet
the upper body rises
unfolds
the chandelier throws eyeballs
re-a-son
the swans swim
small hunger clipped to strong wings
you are always one before last
single scull with no skipper
no direction
the hunger makes you small

Translated by Veronika Dintinjana (2011)V slovenščini:
konvoj ustavljen

zaposleni se strinjajo popravili bomo napake zaposleni se strinjajo razporedili bomo
bonbone po velikosti od najmanjšega do največjega zaposleni se strinjajo posledica
nevednosti para kite zaposleni se strinjajo preciznost viša kotacijo zaposleni se strinjajo jeklenke potrebno pregledati ponovno polnjenje zaposleni se strinjajo vkopati se moramo varnost vdanost domovina zaposleni se strinjajo drobovja se ne meče stran črevesje dobro nosi tovor zaposleni se strinjajo poslušanje poezije škodi eksplozivnemu ritmu zastavljen cilj ogrožen zaposleni se strinjajo popolnoma jasno gre pri tej izpostavljeni situaciji za prekoračitev pooblastil zaposleni se strinjajo izumetničenost posameznika v službi in še zlasti izven nje kjer koli kadar koli zasluti šibek člen zaposleni se strinjajo moč je v ključnem momentu zaposleni se strinjajo delete je povsem logičen diskurzEnglish:
THE CONVOY STOPPED

the employees agree we will fix the errors the employees agree we will arrange the candy according to
its size from the smallest to the largest the employees agree the consequence of ignorance tearing of
tendons the employees agree precision adds to value the employees agree the gas tanks need to be
checked refilled the employees agree we need to dig ourselves in security loyalty homeland the
employees agree entrails should not be wasted guts are good for carrying loads the employees agree
listening to poetry is bad for the explosive tempo the set goals are endangered the employees agree it is
completely clear that in this delicate situation we are dealing with overstepping of authority the deficit
the employees agree the artificiality of the individual within work environment and even beyond it
anywhere everywhere the weak link the employees agree the power is in knowing the right moment the
employees agree
delete is a completely logical discourse

Translated by Veronika Dintinjana (2011)The Convoy Stopped

the employees agree   we will fix the errors   the employees agree   we will arrange the candy according to its size from the smallest to the largest   the employees agree   the consequence of ignorance   tearing of sinew   the employees agree   precision adds to value   the employees agree   the gas tanks need to be checked   refilled   the employees agree   we need to dig ourselves in   SECURITY   LOYALTY   HOMELAND   the employees agree   entrails should not be wasted   guts are good for carrying loads   the employees agree   listening to poetry is bad for the explosive tempo   the objectives are endangered  the employees agree   it is completely clear   that in this delicate situation we are dealing with overstepping of authority   DEFICIT   the employees agree   the artificiality of the individual within the work environment   and even outside   anywhere   everywhere   the weak link   the employees agree    the power is in knowing the decisive moment   the employees agree   DELETE is a completely logical discourse

Translated by Veronika Dintinjana & Robin ParmarV slovenščini:
izganjanje stopinje

bojim se
srna
praprot šiva zavese po poti
kje sem
srna išče sol
mene vrti obrobljena koža
lizal bi trepet
krotil pokanje žil
vznemirjenost hrešči
obraz te odpira v jasnino
ne razumem
govoriš jezik trzanja
kako ti uspe lomiti kamenje
srna
ližem sol s kože
ližem strah iz maternice
ližem povoje z rok
ližem tebe s tebe
bojim se
vznemirjenost
prosim
odpelji me do vrat
prosim
raznesi me
čez robEnglish:
LOOSING TRACK

I am afraid
doe
the ferns close the curtain of the path
where
am I
the deer is looking for salt
my worn out skin is spinning me round
I would lick the trembling
domesticate the bursting vessels
the excitement that blares
the face unlocks the clarity in you
I don't understand
as you speak
the tongue
the twitching
how you can break the stone barriers
doe
licking salt from your skin
licking fear
from you womb
licking dressings from your hands
licking you off you
afraid
exultation
please
take me to the door
please
carry me over
the edge

Translated by Veronika Dintinjana


Warning: Use of undefined constant sl - assumed 'sl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 100

avtorjeva besedila


Warning: Use of undefined constant en - assumed 'en' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/festiwal/domains/www.ia-zlaticoln.org/cv.php on line 101

Literarno društvo IA

11. pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2013

11. MEDNARODNA PESNIŠKO-PREVAJALSKA DELAVNICA  ZLATI ČOLN 2013 v Škocjanu na Krasu

ODMEVNOST

Abîme - filmska pesem Robina Parmarja (posneta v Škocjanu)

Abîme from Robin Parmar on Vimeo.

 

PROGRAM

nedelja, 1. september – prihod
19.00 – pozdravna večerja

ponedeljek, 2. spetember
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
15 –  tiskovna konferenca
19.00 – večerja

torek, 3. september
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
14.30 – izlet (Škocjanske jame)
19.00 – večerja

sreda, 4. september
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
15.00 – sprehod po okolici
19.00 – večerja

četrtek, 5. september
9.30 – delavnica
13.00 – kosilo
18.30 – večerja
20.00 – the golden boat reading škocjan

petek, 6. spetember
9.00 – odhod v Ljubljano
11.00 - branje v Trubarjevi hiši literature
12.30 – kosilo
17.00 – odhod iz Ljubljane
20.00 – večerja

sobota, 7. september
9.30 – pogovor o prevajanju poezije
13.00 – kosilo
15.00 – izlet v Tomaj
20.00 – poslovilna večerja

nedelja, 8. september
odhod po zajtrku

 

11. tradicionalna in mednarodno najuglednejša slovenska mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2013 v Škocjanu na Krasu od 1. do 8. septembra 2013

Letošnja tradicionalna 11. mednarodna pesniškoprevajalska delavnica Zlati čoln 2013 bo potekala med 1. in 8. septembrom v Škocjanu na Krasu. Delavnico organizira Literarno društvo IA v sodelovanju s KUD Police Dubove, Turističnim društvom Škocjan, Kulturnim društvom Vilenica, KUD Monitor ZSA, KUD France Prešeren, Regionalno skupnostjo Alpe-Jadran ter z revijami/založbami Apokalipsa, Literatura in Poetikon.
Letošnji povabljenci prihajajo iz 8 držav: Andrej Hočevar, Alenka Jovanovski, Dejan Koban, Tatjana Jamnik, Kristina Hočevar (Slovenija), Fiona Sampson (Velika Britanija), Marianne Kurtto (Finska), Andrea Brady (ZDA), Robin Palmar (Irska), Dinko Telećan (Črna gora), Maciej Melecki (Poljska), Jan in Miroslava Gavura (Slovaška). Jan in Miroslava Gavura bosta poleg Stephena Wattsa (Anglija) in Cristine Vitti (Italija) tudi udeleženca letošnje pesniške rezidence Škocjan 2013. Delavnico bo povezoval Iztok Osojnik. Tudi letos bo tradicionalno izredno uspešna in mednarodno odmevna delavnica kljub poskusom razvrednotenja in oteževanju s strani javnih agencij in še naprej razvijala žive pesniško-prevajalske stike in tako uspešno in učinkovito promovirala in uveljavljala slovensko poezijo na področju svetovnega, evropskega, srednjeevropskega in slovanskega trikotnika, povezovala manjše in večje evropske literature na vzhodu in zahodu, se posvečala soorganiziranju festivalov, simpozijev, srečanj, delavnic, širjenju sodobnega literarnega vozlišča v Škocjanu in mednarodnemu uveljavljanju poezije v izvirnikih in prevodih doma in na tujem. Poskušamo povezovati starejše, mednarodno uveljavljene avtorje-prevajalce z mladimi in perspektivnimi avtorji-prevajalci, ki so se v svoji sredini (generaciji) že uveljavili, in jih lansirati v mednarodni prostor ter tako vzdrževati kontinuiteto mednarodno zanimivih pesnikov in pesnic iz Slovenije. Po drugi strani skrbimo za prevode njihovih del v tuje jezike in neposredne povezave z uveljavljenimi tujimi pesniki in prevajalci, ki so medsebojno tesno povezani in imajo odločilen vpliv, posredno ali neposredno, z literarnimi centri v tujini. S tem pomagamo uveljaviti tudi tiste avtorje, ki so v slovenskem kulturnopolitičnem strogo zamejenem in zadnje čase vse bolj ozkem prostoru zaradi njihovega odrinjenega družbenega statusa in strokovne ignorance neupravičeno marginalizirani, a so za mednarodni prostor pogosto precej bolj interesantni kot že uveljavljeni in lokalno protežirani ustvarjalci. To velja tudi za klasike. Po uspešni uveljavitvi Srečka Kosovela v Veliki Britaniji, ZDA in na Poljskem in Jureta Detele v ZDA bo kmalu sledila nova Kosovelova monografija v hrvaškem jeziku in podobna monografija prevodov pesmi Gregorja Strniše v angleški in italijanski jezik. Naj samo omenimo, da bomo tudi letos vpeljali nekaj za slovenski prostor povsem novih programov in pristopov. A o tem več na samem srečanju. Udeleženci pesniško prevajalske delavnice Zlati čoln bodo svoje delo predstavili v ponedeljek, 2. septembra, ob 15. uri na tiskovni konferenci v Škocjanu pri Divači in na dveh literarnih branjih: 5. septembra ob 20. uri v Škocjanu na Krasu in 6. septembra ob 11. uri v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, ter na spletnih straneh www.ia-zlaticoln.org. Vsi programi so javni. Vstop je prost.

Delavnico so deloma podprli Javna agencija za knjigo RS, Krka, d. d., Regionalni park Škocjanske jame, založba Pighog Press (Velika Britanija), FILI (Finska), gostilna pri Vncku, Literary festival Pulse (Irska), SKD Sežana, Trubarjeva hiša literature, Okarina, d. o. o., Društvo Triglav-Rysy (Poljska).

Zlati Čoln 2010